facebook youtube
sk | en | de | hu

E - Véleményalakító tevékenységek és a projekt-eredmények propagálása

E.1: Weboldal (BROZ)

– többnyelvű weboldal segítségével a nyilvánosság, beleértve a kulcsfontosságú személyiségeket is, részletes információkhoz jut a projekt egyes tevékenységeiről, az elért eredményekről, valamint a célfajok ökológiájáról és védelméről.

Elért eredmények

- a projekt weboldala http://www.broz.sk/chvu-ostrovne-luky rendszeresen aktualizálva van; a nyelvi mutációk (angol, magyar) terv szerinti időben lettek elkészítve.

E.2: Ismeretterjesztő és reklám anyagok kiadása (BROZ)

– brosúrák, szórólapok, nyilvános zárójelentések, matricák, képeslapok, plakátok és naptárak kiadásával fogjuk ismertetni a nyilvánossággal a projektcélok jelentőségét.

Elért eredmények

- a projektelem tevékenységei folyamatban vannak, fel lett véve a kapcsolat azokkal a fotósokkal, akik szolgálhatnak kész képekkel vagy fotósorozatokat készíthetnek a célfajokról, a projektterületekről stb.; megtörténtek az első tárgyalások a grafikai elemekről is.

E.3: Ismeretterjesztő táblák kihelyezése (SAŽP)

– a projekt-területen 10 ismeretterjesztő tábla lesz kihelyezve, továbbá 3 interaktív élménytábla és 2 napelemes információs oszlop, melyek bemutatják a látogatóknak a célfajokat és azok védelmét.

Elért eredmények

- folyamatban van a tervezett panelek tartalmi, grafikai és szerkezeti előkészítése (10 infópanel, 3 interaktív tábla).

- a napelem technikai meghatározása előkészítésben áll, az innovatív technológiákról folyik a kommunikáció releváns műszaki szakértőkkel.

E.4: Kilátótornyok építése (SAŽP)

– a projekt-területen két madármegfigyelő torony lesz felállítva. A tornyokon megtalálható lesz egy ismertető tábla is, melyen bemutatásra kerülnek a környék tájhasználatának különböző formái, valamint változatos élőhelytípusai. Egy másik táblán fel lesznek tüntetve a madarak jellegzetes repülésvonalai és repülési manőverei. A látogatók így egyszerűen fel tudják ismerni a környék feltűnőbb madárfajait.

Elért eredmények

- ki lett jelölve a mesterséges madárodúk kihelyezésének pontos helye.

E.5: Oktatási program összeállítása iskolák számára, és élő rovar múzeum létrehozása (SAŽP)

– a program alapgondolata mikrobiotópusok gyakorlati kialakítása, és azok felhasználása a természetvédelmi oktatásában. Az élőhelyek különböző növényi és lepkekertekből, „rovarodúkból” és más állatcsoportoknak szolgáló rejtekhelyekből lesznek összeállítva. Találhatók lesznek itt a gyíkok számára fontos sziklacsoportok is és kígyó-pihenőhelyek is. Honos fák és bokrok lesznek kiültetve, rovarbölcsőkként kis láposok lesznek kialakítva, madárodúk és lesőhelyek kerülnek kihelyezésre.

Elért eredmények

- jelenleg előkészítésben van egy környezetvédelmi ismeretterjesztő program (EVP - Environmentálny vzdelávací program) Rovarkalandok („Hmyzie dobrodružstvá”) címmel az alapiskolák alsó és felső tagozatai számára.

- ismert már a program tartalmi szerkezete, a célcsoportok összetétele, a program metodológiája, az iskolák beszervezésének és regisztrációjának módszere, valamint az ismeretterjesztő anyag és a tevékenységek összessége.

- az EVP program egyik legjelentősebb célkitűzése, hogy mindenegyes közreműködő iskola udvarában egy rovarhotel legyen felállítva. A hotel egyben mint „élő rovarmúzeum” is fog működni.

- a projektelem része egy Rovarkaland (EVP Hmyzie dobrodružstvá) útmutató kiadása is.

E.6: Tapasztalatcsere, ismeretterjesztés és iskolázások munkatársak, fontos szubjektumok és döntő személyiségek számára (SAŽP)

– három alkalommal kétnapos ismeretterjesztő út fog megvalósulni hasonló természetvédelmi körülményekkel bíró, és hasonló kezelést igénylő területeken. Különböző érdekcsoportoknak öt workshop lesz megrendezve.

Elért eredmények

- folyamatban van a stakeholder-ek és a CHVÚ Ostrovné lúky madárvédelmi területtel kapcsolatos más célcsoportok részére rendezendő workshop-ok előkészítése.

- a workshop-ok fő célja, hogy kedvező véleményt alakítsanak ki a CHVÚ Ostrovné lúky madárvédelmi terület igazgatásában, gazdálkodásában és területi kezelésében érdekelt személyiségekben.

Kiválasztott célcsoportok:

- A CHVÚ Ostrovné lúky madárvédelmi terület térségében található községek
- Az érdekterületen gazdálkodó földművesek 
- Az érdekterületen található közművek gondozói (útfenntartók, villany- és gázvezeték kezelők, valamint vízgazdászok)
önkéntes munkások

E.7: Ismeretterjesztő dokumentumfilm (BROZ)

– a film attraktív formában fogja bemutatni a projektterületet, annak élőhelyeit és célfajait, valamint figyelemmel fogja követni a projekttevékenységek folyamatát.

E.8: Diákok és a nyilvánosság részére rendezett előadások és tereplátogatások (SAŽP)

– szakemberek által vezetett előadások és tereplátogatások során a résztvevők valós képet nyernek a terület feltételeiről és adottságairól, valamint értékes tapasztalatokat szereznek.

Elért eredmények

 - a CHVÚ Ostrovné lúky madárvédelmi területen előadások és tereplátogatások vannak folyamatosan szervezve iskolák és a nyilvánosság számára, például: madár-megfigyelési séták, zöldnövényzet felmérése, madárodúk készítése és kihelyezése; éves ciklusban kerül megrendezésre a Hypericum környezetvédelmi vetélkedő.

 2015. március 27.

- Az Erdők Nemzetközi Napja (március 21.) alkalmából megrendezett program a nemesócsai alapiskola területén valósult meg. A tevékenységek a fák és az erdő megismerésére összpontosítottak, valamint ezek jelentőségére a madarak számára.

 2015. május 22.

- 2015 májusában került megrendezésre a Hypericum környezetvédelmi vetélkedő, melynek ez évi témája a mezőgazdasági ökoszisztémák biodiverzitása volt.

 2015. augusztus 28.

- 2015 nyarán a Dropie környezetvédelmi ismeretterjesztő központban (SEV Dropie) több tereplátogatás lett megrendezve alapiskolás és óvodás gyermekek, illetve gyerektáborok számára. A program része volt madár-megfigyelési séta és mesterséges fészekodúk készítése, valamint kihelyezése is.

E.9: Projektismertetés konferenciákon és a médiákban (BROZ)

– a projekt célkitűzéseinek, munkamentének és módszereinek, valamint a projekt keretén belül elért természetvédelmi sikereknek a bemutatása feltétlenül szükséges nem csupán a projekt folyamatának támogatása szempontjából, hanem a kedvező közvélemény kialakulása érdekében is.

Elért eredmények

- az Enviromagazin folyóiratban megjelent három a projekttel kapcsolatos újságcikk (egy 2014-ben, kettő pedig 2015 folyamán)