facebook youtube
sk | en | de | hu

Tevékenységek és eredmények

Elért eredmények rövid felsorolása

- össze lett állítva a CHVÚ Ostrovné lúky madárvédelmi terület telektulajdonosainak adatbázisa (A.1).

- elkészült 2 szaktanulmány: Síkvidéki rétek és legelők térségében fekvő táplálékszerzési és fészkelési élőhelyek rehabilitálása (A.2), illetve a Biokorridorok hálózatának felújítása (A.3) elnevezésű szaktanulmányok.

- Megyercs, Bogyarét, Zsemlékes, Lakszakállas, Ekel és Nemesócsa községek határában fel lett vásárolva 42,67 hektárnyi földterület (B.1).

- gyepsávok telepítése fasoros mezsgyék mentén 4 hektárnyi kiterjedéssel Zsemlékes határában, valamint 10,74 hektáron gyepkeverék lett elvetve eredetileg szántóként kihasznált területen Megyercs határában (C.1).

- megkezdődött a legeltetés 0,9 hektárnyi legelőn (C.2).

- 2,95 km hosszúságban biokorridorok kerültek kitelepítésre a CHVÚ Ostrovné lúky madárvédelmi területen (C.3).

- 303 idős botló fűzfa lett kezelve (C.4).

- fel lettek térképezve a terepmélyedések, valamint részletes felmérésre került a talajvíz szintje és annak közvetlen kapcsolata a felszíni vizekkel. (C.5).

- a kékvércse számára elkészült 150 mesterséges fészekodú és 100 fészekalap, melyeket projektterületen található megfelelő fákra helyeztünk ki a (C.6).

- megvalósult a célfajok megfigyelése a fészkelési időszakokban        (D.1). Ki lett dolgozva a projektterületen a célfajok helyzetét elemző Monitoring jelentés 2014, 2015 és 2016-os évekre vonatkozóan (D.1), valamint az előzetes és a második monitoring jelentés a projekt szocio-ökonómiai hatásairól (D.2).

- a projekt weboldala http://www.broz.sk/ostrovne-luky el lett indítva 2014 első negyedében (E.1).

- ki lett dolgozva „A környék története” (Príbeh krajiny) elnevezésű tanösvényre szánt 10 ismeretterjesztő tábla szakanyaga (E.3).

- elkészült a reklámanyagok első sorozata:5 fajta matrica (2 500 darab), mágnesek (500 darab), röplapok (6 000 darab)(E.2).

- az „Undorító élőlények titkai” útmutató alapján elkészült egy azonos elnevezésű környezetvédelmi ismeretterjesztő program. Megvalósult 4 mikroélőhely kísérleti létrehozása iskolákban (E.5).

- megvalósult 3 kétnapos tanulmányút Magyarországon, Csehországban és magyar/osztrák területen, valamint 2 egynapos és 1 kétnapos workshop stakeholderek részére (E.6).

- a LIFE program és projekt bemutatása diákoknak (14 alkalom) és a nyilvánosságnak (29 alkalom) szakbemutatók és tereplátogatások során (E.8).

- a projekt bemutatása 4 szimpóziumon (3x Csehország, 1x Ausztria) (E.9).

- tapasztalatcsere a LIFE11/NAT/HU/000926 projekt szlovákiai munkatársaival és a LIFE11 NAT/HU/000924 projekt munkatársaival a Hortobágyi Nemzeti Parkban (F.2).