facebook youtube
sk | en | de | hu

Projektterület

Ostrovné lúky Különleges Madárvédelmi Terület (SKCHVU019)

A síkvidéki Ostrovné lúky (8 729 ha) térség a kék vércse (Falco vespertinus) egyik legjelentősebb előfordulási és fészkelési területe Szlovákiában. A térség sztyeppes, erdős-sztyeppes és agrár jellege megfelelő feltételeket biztosít a kis őrgébics (Lanius minor) és a parlagi pityer (Anthus campestris) előfordulásának is.

CHVÚ Ostrovné lúky

A térséget három folyó határolja be – Duna, Vág, Kis-Duna. A környék jellegét a múltban elsősorban a hidrológiai tényezők formálták. A 19. század második felében megvalósított vízgazdálkodási beavatkozások előtt folyóágak, mocsarak, lápok, tavak és rendszertelenül elárasztott laposok tarka hálózata volt a mérvadó tájelem. Mára a természetes vizes élőhelyek gyakorlatilag eltűntek, vízelvezető csatornák fonata váltotta fel őket.
 
A táj legfőbb alkotórészei a mezőgazdasági területek. Főként a nagykiterjedésű szántók dominálnak, de találhatók itt rendszeresen kaszált gyepek szigetei, valamint erdők és füzesek maradványai is.
 
Több ritka madárfajon (Madárvédelmi Irányelv) kívül otthonra találnak itt más közösségi értékű fajok is (Élőhelyvédelmi Irányelv).