facebook youtube
sk | en | de | hu

07.02.2017 - Televízna diskusia o Devínskej Kobyle

Devínska Kobyla je jednou z najčastejšie navštevovaných oblastí obyvateľmi hlavného mesta. Vyznačuje sa vysokou rozmanitosťou fauny a flóry. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a zároveň patrí do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000. 

Projektový manažér v Devínskonovoveskej televízii priblížil význam nášho projektu pre ochranu prírody na Devínskej Kobyle. Bližšie sa venoval aj pastve, ktorú s v rámci nášho projektu podarilo na tomto území obnoviť. Viac informácií nájdete vo videu.