facebook youtube
sk | en | de | hu

Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy - LIFE 10 NAT/SK/080

Networking  vo Švajčiarsku

03.04.2018 - Networking vo Švajčiarsku

S cieľom zdieľať výstupy projektu s inými organizáciami v zahraničí sme v marci 2018 strávili týždeň na základnej škole Primaria a v MVO Verein true move v mestečku St. Gallen vo Švajčiarsku.
Revitalizácia potoka Porec

02.01.2018 - Revitalizácia potoka Porec

V septembri 2017 sa nášmu projektovému partnerovi DAPHNE, podarilo zrevitalizovať časť úseku potoka Porec na Záhorí.
Networking zameraný na vodné revitalizácie

14.11.2017 - Networking zameraný na vodné revitalizácie

Dňa 14.11.2017 sa uskutočnil networking so zástupcami rakúskeho LIFE projektu, ktorý bol zameraný na vodné revitalizácie.
Odborný workshop Ako zrevitalizovať dunajské rameno?

12.10.2017 - Odborný workshop Ako zrevitalizovať dunajské rameno?

Dňa 5.10.2017 sa uskutočnil odborný workshop v rámci podujatia Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov.
Sprístupnenie štôlne Slovinec pre netopiere v Devíne

04.09.2017 - Sprístupnenie štôlne Slovinec pre netopiere v Devíne

V spolupráci s občianskym združením SAOLA - ochrana prírody a Štátnou ochranou prírody sa nám podarilo sprístupniť túto štôlňu pre netopiere.
Oprava chodníka na Devínskej Kobyle

12.07.2017 - Oprava chodníka na Devínskej Kobyle

Od 24.3. do 28.3. prebiehala na Devínskej Kobyle oprava turistického chodníka.
Networking s maďarským partnerom projektu Obnova a manažment dunajských lužných biotopov - LIFE14 NAT/SK/001306

27.06.2017 - Networking s maďarským partnerom projektu Obnova a manažment dunajských lužných biotopov - LIFE14 NAT/SK/001306

Dňa 27.6.2017 sa uskutočnil v rámci projektu ďalší networking, ktorý bol zameraný na výmenu skúsenosti v oblasti ochrany drevín na území Dunajských luhov. Najmä v oblasti ochrany drevín a ochrany prírody v tomto území.
Prezentácia projektu na podujatí ,,20 rokov BROZ – 25 rokov LIFE“

19.06.2017 - Prezentácia projektu na podujatí ,,20 rokov BROZ – 25 rokov LIFE“

Tento rok je spojený s oslavou 20. výročia založenia Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia a zároveň si pripomíname 25. výročia programu LIFE. BROZ preto zorganizovalo toto podujatie pre zástupcov odbornej a širokej verejnosti.
Revitalizácia Karloveského ramena - dokumentárny film

12.06.2017 - Revitalizácia Karloveského ramena - dokumentárny film

Poznáte Dunaj a Karloveské rameno? Poďte, prevedieme vás týmto jeho novým príbehom!
Kosačky na zlatobyľ

31.05.2017 - Kosačky na zlatobyľ

V týždenníku Život vyšiel článok o realizácii pastvy v našom projektovom území - v SKUEV Biskupické luhy. V článku je priblížený aj význam pastvy, ktorá sa realizuje na viacerých miestach v Bratislave.
Workshop - SKUEV Dunajské luhy

16.05.2017 - Workshop - SKUEV Dunajské luhy

V rámci nášho projektu sme zorganizovali ďalší workshop, ktorého hlavnou témou bolo naše najväčšie projektové územie - SKUEV Dunajské luhy.
Rozkvitnutý Waitov lom

09.05.2017 - Rozkvitnutý Waitov lom

Devínska Kobyla patrí k najvýznamnejších botanickým klenotom nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. V časti Devínskej Kobyly, ktorá sa nazýva Waitov lom, aj tento rok zakvitli pestrou škálou ochidey a iné vzácne rastliny.
Televízna diskusia o Devínskej Kobyle

07.02.2017 - Televízna diskusia o Devínskej Kobyle

V diskusii v Devínskonovoveskej televízii priblížil projektový manažér Andrej Devečka nielen samotné územie Devínskej Kobyly, ale aj jeho význam a dôležitosť ochrany lokality pre zachovanie jedinečných hodnôt, ktorými sa Devínska Kobyla vyznačuje.
Monitoring kôz v areáli Geologického múzea

13.01.2017 - Monitoring kôz v areáli Geologického múzea

Malí „vedátori“ zo základnej školy na Hargašovej ulici v Záhorskej Bystrici uskutočnili v rámci odbornej súťaže pre stredné a základné školy veľmi zaujímavý projekt s názvom Monitoring pohybu zvierat pri ochrane prírody.
Revitalizácia štôlne Medené Hámre

18.11.2016 - Revitalizácia štôlne Medené Hámre

V rámci aktivity C.6 Revitalizácia skalných biotopov a jaskýň sa nám podarilo zrevitalizovať štôlňu Medené Hámre v katastri obce Borinka.
Prezentácia projektu v rámci konferencie Nationalparks Austria Jahreskonferenz

03.10.2016 - Prezentácia projektu v rámci konferencie Nationalparks Austria Jahreskonferenz

V rámci konferencie Nationalparks Austria Jahreskonferenz 2016, riaditelia šiestich rakúskych národných parkov navštívili 3.10.2016 Bratislavu. Tu im predseda BROZ Tomáš Kušík prezentoval revitalizáciu Devínskeho ramena a Andrej Kovarík zo Štátnej ochrany prírody im odprezentoval Sedláčkov ostrov. Rakúski ochranári pozitívne zhodnotili stav prírodného prostredia na týchto lokalitách a zároveň vyjadrili podporu zámeru vyhlásenia NP Podunajsko.
Návšteva eurokomisára pre životné prostredie na Devínskej Kobyle

06.09.2016 - Návšteva eurokomisára pre životné prostredie na Devínskej Kobyle

Eurokomisár pre preživotné prostredie, morskú legislatívu a rybolov Karmenu Vella sa pri priležitosti návštevy Bratislavy, stretol aj so zástupcami BROZ. Predseda BROZ Tomáš Kušík a zástupcovia projektových partnerov Daphne a Štátna ochrana prírody SR mali možnosť predstaviť projektové územie, ciele a aktivity projektu.
Exkurzia v rámci

19.08.2016 - Exkurzia v rámci "Píšicího semináru k programu LIFE"

Dňa 19.8.2016 sa uskutočnila exkurzia v rámci "Píšicího semináru k programu LIFE" v projektových územiach.
Netradičné pozorovacie veže v území Szigetkoz

15.08.2016 - Netradičné pozorovacie veže v území Szigetkoz

Združenie Pisztráng Kör, ktoré je partnerom v projekte, inštalovalo netradičné pozorovacie možnosti ktoré umožňujú návštevníkom pozorovať prírodu z netradičných miest ako: pod vodou, zo stromu, z podzemného úkrytu alebo tichej, solárnym pohonom poháňanej loďky.
TV reportáž - Pastva na Devínskej Kobyle a Kampaň adoptuj si kozu

09.08.2016 - TV reportáž - Pastva na Devínskej Kobyle a Kampaň adoptuj si kozu

Predstavenie pastvy na Devínskej Kobyle a kampane Adoptuj si kozu v Západoslovenskej televízii
Obnova mokrade Dunajské Kriviny

31.07.2016 - Obnova mokrade Dunajské Kriviny

Počas jarných mesiacov sa nám podarilo obnoviť ďalšiu časť mokradí Dunajské Kriviny. Táto lokalita bola v minulosti súčasťou rozsiahleho systému ramien, mokradí a lužných lesov – systému, ktorý dodnes tvorí tzv. vnútrozemskú deltu Dunaja.
Krátke video o význame pastvy v chránených územiach

29.07.2016 - Krátke video o význame pastvy v chránených územiach

Pozrite si krátke video o význame pastvy v chránených územiach. Tradičná pastva predstavuje dôležité manažmentové opatrenie pre obnovu a zachovanie hodnotných prírodných lokalít.
Obnova vzácnych lesostepných biotopov v Biskupických luhoch

08.07.2016 - Obnova vzácnych lesostepných biotopov v Biskupických luhoch

Po obnove tradičnej pastvy v Biskupických luhoch - vďaka projektu LIFE Ochrana a obnova Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy, sa podarilo eliminovať silné monokultúry inváznych bylín Solidago sp. Pastva je v týchto biotopoch ideálna metóda obnovy pôvodného druhové zloženia.
Tlačová konferencia k revitalizácii Karloveského ramena

03.06.2016 - Tlačová konferencia k revitalizácii Karloveského ramena

Bratislavské regionálne ochranárske združenie v rámci projektu LIFE Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy / NATURA 2000 BA, v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. (BVS) a vodohospodármi úspešne zrevitalizovali už druhé bratislavské rameno Dunaja.
Networking so slovinským LIFE projektom

27.05.2016 - Networking so slovinským LIFE projektom

Networking so slovinským projektom "LIFE11 NAT/SI/000882 Riparian ecosystem restoration of the lower Drava river in Slovenia"
Odborný seminár „Migrácia rýb a bariéry na tokoch“

20.05.2016 - Odborný seminár „Migrácia rýb a bariéry na tokoch“

V dňoch 20. až 21. mája sa uskutočnil pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb, odborný workshop s názvom „Migrácia rýb a bariéry na tokoch“.
Nové altánky a lavičky pre návštevníkov Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla

05.05.2016 - Nové altánky a lavičky pre návštevníkov Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla

V marci boli v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla v rámci projeku Ochrana a obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy umiestnené dva nové altánky a 5 nových lavičiek pre návštevníkov územia - aktivitu zastrešil projektový partner Štátna ochrana prírody. Obnovené boli aj drevené zábrany pri paleontologickom nálezisku Sandberg.
Obnova pôvodného drevinového zloženia v lesných biotopoch

31.03.2016 - Obnova pôvodného drevinového zloženia v lesných biotopoch

Pozrite si krátke dokumentačné video k aktivite C.1 - Obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity v lesných biotopoch.
Obnova vzácnych lúk v NPR Devínska Kobyla

21.03.2016 - Obnova vzácnych lúk v NPR Devínska Kobyla

V NPR Devínska Kobyla sa skončila prvá fáza obnovy vzácnych lúk. Práce koordinoval Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so Správou CHKO Malé Karpaty. Výrub náletových drevín sa na strmých juhozápadných svahoch Devínskej Kobyly realizoval v zime, v čase vegetačného pokoja. Od začiatku novembra 2015 do konca februára 2016 bolo postupne vyčistených od náletových a nepôvodných drevín 58 ha teplomilných porastov.
Voda je život - živé mŕtvé ramená

12.02.2016 - Voda je život - živé mŕtvé ramená

V máji 2014 ťažké mechanizmy opäť sprietočnili Veľkolélske rameno. Vlani v marci otvorili vstup aj výstup na Devínskom ramene. Už o pár týždňov sa dokončí posledná fáza sprietočňovania Karloveského ramena. Obe ramená spadajú pod projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy. Opäť tu prúdi voda. Rozkrútil sa kolotoč. Rybári žasnú, pretože sa do ramien vracajú ryby, ktoré sa neresia v plytších vodách, a ktoré mladí kolegovia poznali vari už len z kroník. Nadšení sú zoológovia, a najmä ornitológovia, pretože tu znovuobjavujú útočisko vzácne druhy vtákov. Rieka tu sama vytvára úžasné pláže a zákutia. Ukazuje sa nesmierny kultúrny a sociálny potenciál
Otvorenie náučného areálu na Devínskej Kobyle

30.09.2015 - Otvorenie náučného areálu na Devínskej Kobyle

Stredu 30.9.2015 bol slávnostne otvorený náučný areál na Devínskej Kobyle. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť návštevníkov o biodiverzitnej hodnote územia ako aj o potrebe aktívneho manažmentu vzácnych xerotermných spoločenstiev, ktoré sú ohrozené zarastaním drevinami.
Začiatok pastvy v Geologickom múzeu

23.09.2015 - Začiatok pastvy v Geologickom múzeu

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) spolu s dobrovoľníkmi a členmi neziskovej organizácie Barbora a OZ Priestor a socha od jari 2015 začali s obnovou chátrajúceho areálu Geologického múzea v Devíne s hlavným cieľom zrevitalizovať toto územie, vybudovať jednoduchú infraštruktúru (altánok, lavičky) pre budúcich návštevníkov a taktiež vytvoriť zázemie pre následné potreby ochrany prírody v blízkom okolí.
Čistenie Devínskeho ramena

11.09.2015 - Čistenie Devínskeho ramena

V piatok 11.9. sa uskutočnila dobrovoľnícka akcia pri vyústení Devínskeho ramena, kde sa podarilo vyzbierať niekoľko vriec odpadkov a vypočuť si zaujímavú prednášku o chránenom území za účasti pracovníkov Štátnej ochrany prírody.
Sprietočnenie Devínskeho ramena - krátke dokumentačné video

11.08.2015 - Sprietočnenie Devínskeho ramena - krátke dokumentačné video

Pozrite si krátke dokumentačné video k aktivite sprietočnenia Devínskeho ramena, ktoré sa BROZ v spolupráci s partnermi podarilo v apríli 2015.
Dobrovoľnícka akcia v NPR Devínska Kobyla

06.05.2015 - Dobrovoľnícka akcia v NPR Devínska Kobyla

Geologické múzeum v Devíne obnovia. Jeho revitalizácia je cieľom dnešnej dobrovoľníckej akcie, ktorú pri príležitosti Svetového dňa európskej siete chránených území Natura 2000 zorganizovalo Bratislavské regionálne a ochranárske združenie (BROZ).
Tlačová konferencia pri príležitosti sprietočnenia Devínskeho ramena

24.03.2015 - Tlačová konferencia pri príležitosti sprietočnenia Devínskeho ramena

Doposiaľ najväčšia riečna revitalizácia svojho druhu na území hlavného mesta je ukončená. Aktivitu projektu LIFE - Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu v utorok 24.3.2015 predstavili novinárom ochranári, odborníci zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Revitalizácia Devínskeho ramena

19.02.2015 - Revitalizácia Devínskeho ramena

Devínske rameno sa začína približne kilometer od sútoku riek Dunaja a Moravy a obmýva Slovanský ostrov v blízkosti hradu Devín. Voda však ostrov obteká len zriedka, keď je hladina Dunaja vysoká. Väčšinou je totiž v Devínskom ramene len stojatá voda alebo je koryto úplne suché. BROZ práve v týchto dňoch získava posledné stavebné povolenia, aby mohli začať práce na jeho revitalizácii. Terénne úpravy majú zaručiť, aby sa Devínske rameno sprietočnilo v celej dĺžke. Na jeho vtoku prehĺbia dno o dva metre a odstránia 28 metrov dlhé staré brehové opevnenie.
Svetový deň mokradí

02.02.2015 - Svetový deň mokradí

Motto tohtoročného Svetového dňa mokradí zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú mokrade zohrávajú v životoch nás všetkých. Budúcnosť ľudstva závisí od mokradí. Mokrade zadržiavajú a čistia vodu, poskytujú ryby, ryžu a plodiny, ktoré živia milióny ľudí sveta. Mokrade fungujú ako prírodné špongie, zmierňujú klimatické extrémy, povodne i obdobia sucha. Prekypujú bohatstvom života rastlín a živočíchov a veľký význam majú aj pre viazanie a ukladanie uhlíka.
Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly

10.09.2014 - Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly

Prvky umiestnené popri modro značenom turistickom chodníku od Sandbergu do Weitovho lomu približujú Devínsku Kobylu nielen ako prírodný skvost, ale aj ako významné paleontologické nálezisko s neobyčajnou históriou - nájdete tu 7 novoosadených náučno-umeleckých prvkov s témou fauna a flóra Devínskej Kobyly, paleontologické nálezisko, či význam pastvy v chránených územiach.
Svetový deň biodiverzity v Bratislave

22.05.2014 - Svetový deň biodiverzity v Bratislave

Tento týždeň si pripomíname Svetový deň biodiverzity a Svetový deň migrujúcich rýb - BROZ si pri tejto príležitosti pripravilo víkendnový program priamo v prírode s ukážkami našich ochranárskych aktivít ako je pastva v chránených územiach, či sprietočňovanie bočných ramien Dunaja. Príďte za nami na exkurzie k včelárikom na Sandberg, pochutnať si na "lúčnom menu" pri stáde kôz na Devínskej Kobyle, či pozrieť si živé ukážky rýb na sútok Dunaja a Moravy k nášmu infostánku!
Deň mokradí

02.02.2014 - Deň mokradí

Každý rok si 2. februára pripomíname Svetový deň mokradí, biotopov, ktoré sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov - mnohé z nich sú dnes už kriticky ohrozené. V roku 2014 je nosnou témou aj vzťah mokradí a poľnohospodárstva a podpora partnerstva medzi ochranármi a hospodármi na ich ochrane a využívaní.
Revitalizačné opatrenia na rieke Morava - exkurzia a výmena skúseností s projektom LIFE+ Lower Morava Floodplains

18.10.2013 - Revitalizačné opatrenia na rieke Morava - exkurzia a výmena skúseností s projektom LIFE+ Lower Morava Floodplains

Návšteva bola zameraná na bilaterálnu výmenu skúseností pri revitalizačných opatreniach na rieke Morava. V súčasnosti tu prebieha LIFE+ projekt Lower Morava Floodplains, ktorý vychádza z predchádzajúcich projektov revitalizácie bočných ramien, meandrov a brehových opevnení. V rámci výmeny skúseností sme navštívili 3 lokality v území medzi Angernom a Markthofom.
Štúdijná návšteva zameraná na pastevný manažment v chránených územiach v Rakúsku

19.09.2013 - Štúdijná návšteva zameraná na pastevný manažment v chránených územiach v Rakúsku

V dňoch 19.-20.9. 2013 sme sa za v rámci projektu Natura 2000 BA zúčastnili spolu aj so zástupcami ŠOP SR, Daphne, bratislavského magistrátu, či Krajského úradu životného prostredia zaujímavej študijnej návštevy v Rakúsku zameranej na úspešné príklady pastevného manažmentu v chránených územiach. Navštívili sme lokality Lobau, Bisamberg, Glaslauterriegel-Heferlberg-Fluxberg a Hundsheim.
Po viac ako 50tich rokoch sa opäť pasú zvieratá na Devínskej Kobyle

01.08.2013 - Po viac ako 50tich rokoch sa opäť pasú zvieratá na Devínskej Kobyle

V NPR Devínska Kobyla sa dnes zahájila aktivita BROZ - obnova tradičnej pastvy. Na spodnej terase Weitovho lomu je v elektrickej ohrade úvodné stádo 23 kôz, ktoré bude pod dohľadom pastiera postupne vypásať plochu asi šesť hektárov.
31.7.2013 Začiatky pastvy na Devínskej Kobyle

31.07.2013 - 31.7.2013 Začiatky pastvy na Devínskej Kobyle

Tlačová konferencia k zahájeniu pastvy vo Weitovom lome
Prednáška pre verejnosť - pastva v SKÚEV Šúr

10.07.2013 - Prednáška pre verejnosť - pastva v SKÚEV Šúr

Pozývame na prednášku pre verejnosť zameranú na predstavenie projektových aktivít - plánované manažmentové opatrenia v SKÚEV Šúr. 3.7.2013 o 17.30 v priestoroch AI NOVA, Svätý Jur.
Odstraňovanie nepôvodných druhov drevín s dobrovoľníkmi

27.04.2013 - Odstraňovanie nepôvodných druhov drevín s dobrovoľníkmi

V sobotu 27.4. sme sa stretli, aby sme v lokalite európskeho významu Ostrovné lúčky pri Rusovciach strávili spolu s dobrovoľníkmi aktívne čas odstraňovaním nepôvodných druhov drevín a dodatočnou výsadbou stromčekov aj za pomoci komunity geocacherov.
Jarné upratovanie Karloveského ramena

06.04.2013 - Jarné upratovanie Karloveského ramena

Dnes prebehlo čistenie vzácnej lokality európskeho významu pozdĺž Karloveského ramena - aj vďaka hojnej účasti dobrovoľníkov zo Zelenej hliadky, Greenpeace, OZ Karloveská zátoka a mnohých iných, no najmä vďaka výraznej podpore a spolupráci BVS,a.s. sme povyťahovali od ramena niekoľko plných kontajnerov odpadkov a uľahčili život napríklad aj vtákom hniezdiacim v oblasti.
Svetový deň mokradí

06.02.2013 - Svetový deň mokradí

Pre ochranárov z BROZ je dôležité nielen mokrade obnovovať a chrániť, ale aj upozorniť na ich dôležitú úlohu v ekosystéme, ktorého je človek súčasťou. Preto sú jednou z priorít aj aktivity na zlepšenie informovanosti a povedomia medzi širokou verejnosťou.
Workshop o činnosti strážcov prírody

05.12.2012 - Workshop o činnosti strážcov prírody

Začiatkom decembra sa na Prírodovedeckej fakulte uskutočnilo stretnutie zástupcov Štátnej ochrany prírody, zástupcov BROZ, projektových partnerov a strážcov prírody v súvislosti s projektom NATURA 2000 BA
Výsadba pôvodných druhov drevín v Dunajských luhoch

30.11.2012 - Výsadba pôvodných druhov drevín v Dunajských luhoch

Koncom roka BROZ opäť realizovala výsadbu pôvodných druhov drevín v lokalite Dunajských luhov. Do výsadby plánovanej už na jar tohto roku sa môžu zapojiť aj školské triedy a verejnosť, aktivita bude spojená s odbornou prednáškou a krátkou exkurziou na lokalite.
Návšteva v CHKO České středohorí

27.06.2012 - Návšteva v CHKO České středohorí

Na základe predošlej návštevy kolegov z Českého středohoři, ktorí na jar navštívili spolu so starostami a úradníkmi Devínsku Kobylu, sme boli pozvaní k ním do CHKO s cieľom ukázať nám ich projektové územia a typy manažmentu stepných biotopov.
Vyhlásenie chráneného areálu Sihoť

28.05.2012 - Vyhlásenie chráneného areálu Sihoť

Od 15. mája je riečny ostrov s panensky čistou prírodou, lužnými lesmi, zdrojom pitnej vody, dynamicky tečúcim Karloveským ramenom, či napríklad najväčším európskym ďatľom tesárom čiernym chráneným areálom s druhým a tretím stupňom ochrany. Dnes ho za chránený areál slávnostne vyhlásili vo Vodárenskom múzeu.
Vyhlásenie chráneného areálu Pečniansky les

25.04.2012 - Vyhlásenie chráneného areálu Pečniansky les

V zasadačke Výskumného ústavu vodného hospodárstva na nábreží Dunaja s výhľadom na lesy nového Chráneného areálu Pečniansky les sa zišli zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Mestskej časti Petržalka, Štátnej ochrany prírody SR, rakúskeho Národného parku Donau-Auen, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), aby spoločne oslávili výsledok dlhoročného úsilia bratislavských ochranárov o ochranu tohto vzácneho územia