facebook youtube
sk | en | de | hu

03.04.2018 - Networking vo Švajčiarsku

S cieľom zdieľať výstupy projektu s inými organizáciami v zahraničí sme v marci 2018 strávili týždeň na základnej škole Primaria a v MVO Verein true move v mestečku St. Gallen vo Švajčiarsku. Na začiatku projektu nás skvelý švajčiarsky tím inšpiroval pri plánovaní tvorby vzdelávacích materiálov a programov pri propagácii siete Natura 2000. Počas týždňa sme ukázali pedagógom v praxi ako prebiehajú naše programy a ako využívame projektové materiály pri práci s deťmi a verejnosťou. Počas pobytu sa nám opäť potvrdila dôležitosť výučby priamo v prírode, posilňovanie sociálnych vzťahov v skupinách, a taktiež nevyhnutnosť odovzdania dôvery a slobody do rúk detí, posilňujúc tak ich prirodzenú sebadôvera a túžbu dozvedieť sa viac.