facebook youtube
sk | en | de | hu

12.10.2017 - Odborný workshop Ako zrevitalizovať dunajské rameno?

Cieľom celého podujatia - Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov - bolo informovať odborníkov z oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody o aktuálnych trendoch v ekologickej správe a revitalizáciách vodných tokov, podnietiť ich k vzájomnej spolupráci na riešení otvorených problémov v oblasti úprav a správy vodných tokov a podporiť ich účasť na integrovanom riadení a ochrane vôd.