facebook youtube
sk | en | de | hu

31.07.2016 - Obnova mokrade Dunajské Kriviny

Počas obnovných prác došlo k prekopaniu kanála, ktorý privádza vodu do vysychajúcich mokradí. Táto obnova pomôže návratu pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré tu kedysi žili.

Revitalizácia mokradí bola zameraná najmä na vytvorenie miest vhodných pre rozmnožovanie obojživelníkov. Podarilo sa nám vytvoriť aj miesta ťažšie prístupné pre ryby, ktoré sú vhodné pre niektoré druhy mlokov, citlivých práve na prítomnosť rýb. Stav lokality pred revitalizáciou
Stav lokality pred revitalizáciou
Stav lokality pred revitalizáciou
Obnovné práce prebiehajúce na lokalite
Obnovné práce prebiehajúce na lokalite
Dunajské kriviny po revitalizácii
Dunajské kriviny po revitalizácii
Dunajské kriviny po revitalizácii
Dunajské kriviny po revitalizácii