facebook youtube
sk | en | de | hu

27.05.2016 - Networking so slovinským LIFE projektom

Networking bol zameraný na bilatelárnu výmenu skúsenosti medzi projektmi Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy - LIFE 10 NAT/SK/080 a slovinským projektom LIFE11 NAT/SI/000882 Riparian ecosystem restoration of the lower Drava river in Slovenia. V rámci tohto networkingu účastníci navštívili dve projektové lokality – SKUEV Bratislavské luhy a SKUEV Devínska Kobyla. V SKUEV Devínska Kobyla bol bližšie predstavený pastevný manažment ako dôležité ochranárske opatrenie a v SKUEV Bratislavské luhy boli účastníci bližšie oboznámení s revitalizačnými opatreniami pri sprietočňovaní riečnych ramien na Dunaji.