facebook youtube
sk | en | de | hu

06.09.2016 - Návšteva eurokomisára pre životné prostredie na Devínskej Kobyle

Eurokomisár pre pre životné prostredie, morskú legislatívu a rybolov Karmenu Vella sa dnes pri priležitosti návštevy Bratislavy v súvislosti s konaním konferencie Prechod na zelenú ekonómiu vrámci prebiehajúceho Európskeho predsedníctva, našiel čas aj na stretnutie so zástupcami projektu Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy.

Predseda BROZ Tomáš Kušík a zástupcovia projektových partnerov Daphne a Štátna ochrana prírody SR mali možnosť predstaviť projektové územie, ciele a aktivity projektu.

V rámci diskusie boli eurokomisárovi predstavené nosné aktivity realizovaného projektu. Počas stretnutia navštívil dve projektové územia - SKUEV Devínska Kobyla a SKUEV Bratislavské luhy.

Na Devínskej Kobyle, mal možnosť bližšie sa oboznámiť s obnovou vzácnych lúčnych a lesostepných biotopov. Obnova týchto druhovo bohatých biotopov prebieha aj formou zavedenia tradičnej pastvy hospodárskych zvierat. Komisár mal možnosť zhliadnuť stádo kôz priamo na svahoch rezervácie.
V území europskeho významu Bratislavské luhy boli zase zástupcami projektu prezentované aktivity týkajúce sa revitalizácie dunajských ramien. Na príklade obnoveného Karloveského ramena bola podrobnejsie predstavná príprávna ako aj realizačná fáza, význam revitalizácií a očakávané benefity.