facebook youtube
sk | en | de | hu

19.08.2016 - Exkurzia v rámci "Píšicího semináru k programu LIFE"

V dňoch 18.8. až 19.8.2016 sa uskutočnil seminár k projektom LIFE. Seminár prebiehal za účasti zástupcov Českého a Slovenského Ministerstva životného prostredia. Počas prvého dňa, ktorý sa konal v českom meste Veselí nad Moravou, boli priblížené praktické rady pri vypracovávaní projektov a riešenia najčastejších problémov spojených s podávaním žiadosti. Druhý deň sa konala exkurzia do našich projektových území - SKUEV Bratislavské luhy a v SKUEV Devínska Kobyla. V Bratislavských luhoch boli bližšie predstavené revitalizácie Devínskeho a Karloveského ramena. Na Devínskej Kobyle mali účastníci možnosť vidieť praktické ukážky pastvy v tomto chránenom území a tiež sa oboznámili aj s obnovou lúčnych spoločenstiev na tejto lokalite.