facebook youtube
sk | en | de | hu

Az NLC (Nemzeti Erdészeti Központ) projektpartner az idén is folytatja az ártéri erdőkben honos fafajok csemetéinek nevelését

Az NLC alkalmazottai az idén a bősi faiskola területén a feketenyár és a hársfákon kívül elkezdték a tölgyek (kocsányos tölgy - Quercus robur), vadalmák (Malus sylvestris), körték (Pyrus communis), fehérnyarak (Populus alba), ill. szürkenyárfák (Populus x canescens) és szilfák (Ulmus minor) csemetéinek nevelését is. A magvak, illetve a hajtásdugványok a Duna menti ártérben lettek begyűjtve az A.4-es projektelemen belül (őshonos genofondú források meghatározása, honos fajok szaporítása, és az erdei társulások védelmére irányuló tevékenységek tervének kidolgozása) azonosított egyedekről. A kitermesztett egyedeket 2017 őszén vagy 2018 tavaszán kiültetik az ártéri ligeterdőkbe a Duna menti ártér különleges természetmegőrzési terület térségében. Mindez a C.4-es projektelem (Az erdők honos fajösszetételének felújítása és az erdei társulások sokféleségének emelése) keretén belül fog megvalósulni.