facebook youtube
sk | en | de | hu

Duna menti ártéri élőhelyek rehabilitációs és kezelési programja (LIFE14 NAT/SK/001306)

A projekt Szlovákia területén a Duna ágrendszerének kiterjedt terültét érinti Doborgaz és Szap között, továbbá a kulcsodi és a csicsói Duna-ágak környékét, a Csiliz-patak mentét, valamint a Vág, az Ipoly és a Duna folyókat övező vizenyős élőhelyeket vette célba. Magyarországon a projektterület a Duna-Ipoly Nemzeti Park területére összpontosul.

A projekt tervezett beavatkozásainak közös nevezője, hogy elegendő vízutánpótlást biztosítsanak a mindinkább kiszáradó területeken, és hogy megfelelő vízdinamikai rendszert alakítsanak ki az itt honos élőlények számára. Amennyiben sikerül kialakítani a kívánt feltételeket, az érintett élőhelyek térségében a talajvíz tartalékok természetes úton felújulnak. Ez a projekt egy további pozitív hatása lehet.

A legfontosabb tervbe vett beavatkozások a következők: műszaki építmények felújítása vagy megépítése a folyóág-rendszerben – gátak, zárások, feltöltő objektumok, átereszek stb. A beavatkozások különböző vízügyi szervezetek (VÚVH, VVB š.p. a SVP š.p.) szoros együttműködésével lesznek kidolgozva és megvalósítva.

Várható eredmények:

- Legalább 5 műszaki építmény lesz felújítva vagy megépítve a folyóágakban úgy, hogy a lehető legkedvezőbb ökológiai hatást váltsák ki (elegendő vízmennyiség és megfelelő vízdinamika).

- A Duna ágrendszerének 1850 hektárnyi területén megjavulnak a vízdinamikai feltételek.

- Legalább 2 elszigetelődött oldalág ismét visszanyeri összeköttetését a Duna folyóvizével.

- 4500 méternyi hosszúságban lesznek felújítva folyómedrek (a vízfolyás gátoló különböző akadályok eltávolítása – hordalékok, törmelékanyagok stb.).

- Legalább 57 500 facsemete lesz kitelepítve.

- A felújított vízrendszerű folyóágak és láposok képesek lesznek elnyelni a CO2-t, s így enyhíteni az éghajlatváltozás negatív hatását (az így felújított láposokba fektetett beruházás visszatérülési rátája szakértői becslés alapján 100-szor magasabb, mint a szokványos mitigációs beavatkozások esetében).

- Javulni fog a ritka élőlények és a projektterületen található NATURA 2000-es ártéri élőhelyek védelmi állapota. Javulás várható a térség árvízvédelmi helyzetében is.

Hasonló mértékű természetvédelmi projekt még nem volt megvalósítva Szlovákiában. A jövőben minta-projektként szolgálhat a magafajta projektek számára.