facebook youtube
sk | en | de | hu

Célkitűzések

Főcél:

A projekt legfőbb célja, hogy felújítsa a kulcsfontosságú természetes ártéri ligeterdős élőhelyeket, és hosszú távon fenntartható kezelési tervet vezessen be rajtuk. Az élőhelyek rehabilitációja a kiterjedt ágrendszer vízdinamikai feltételeinek javításával lesz elérve, valamint a célba vett élőhelyek védelmi állapotát elősegítő konkrét beavatkozások révén.

Részcélok:

  1. A Duna menti ártér ágrendszerében optimalizálni a víz szintjét és a vízellátást.
  2. Előre kiválasztott élőhelyeken felújítani a megbontott vízdinamikai rendszert.
  3. Megcélzott élőhelytípusok rehabilitálása és védelmi helyzetének javítása.
  4. Ártéri erdők biodiverzitásának és produkciós képességének növelése, valamint társadalmi szerepének javítása.
  5. Javítani a projektterület fennmaradt fátlan élőhely-töredékeinek védelmi állapotát, kiváltképpen az ártéri rétekét, bevezetni ezek rendszeres és hosszú távú gondozását.
  6. Elősegíteni az EÚ Élőhelyvédelmi Irányelvének és a NATURA 2000 hálózat rendszerének gyakorlati implementációját Szlovákiában.
  7. Javítani a nyilvánosság ismeretanyagát az ártéri élőhelyek felújításának szükségességéről; tapasztalatterjesztés hasonló tevékenységek megismétlése érdekében, és a legjobb gyakorlati módszerek, valamint eredmények továbbadása hasonló feltételű régiókba.