facebook youtube
sk | en | de | hu

CHVÚ Dunajské luhy, Bratislava - Petržalka, Ružinov

Niekoľko rokov opustené lúky s veľkosťou 15 ha boli úplne zarastené zlatobyľou (Solidago gigantea, S. canadensis) a inými inváznymi rastlinami, kríkmi (Swida sanguinea, Rubus agg.) a stromami (Negundo aceroides, Fraxinus pensylvanica). Obe lokality sa nachádzajú za dlhým úsekom dunajských brehov a sú zahrnuté v expertnej štúdii potenciálnych lokalít vhodných na obnovu ako potravné habitaty cieľových druhov. Do roku 2012 na oboch brehoch pravidelne hniezdila brehula hnedá (Riparia riparia).

Od apríla do septembra prebiehali obnovné práce. Začalo sa odtraňovaním kríkov a stromov a pokračovalo mulčovaním, následne sa zasiala špeciálna zmes pôvodných druhov tráv a byliniek. Už na konci tohto vegetačného obdobia na území prevládali druhy tráv nad inváznymi druhmi. 

Práce sú naplánované aj na rok 2015 pre veľké množstvo inváznych rastlín a buriny (Ambrosia sp., Cirsium sp.) na oboch lokalitách.