facebook youtube
sk | en | de | hu

Obnova potravných habitatov cieľových druhov (C.4)

V rámci tejto aktivity pokračuje obnova lúk v CHVÚ Dunajské luhy mulčovaním a odstraňovaním drevitej vegetácie, pretože niektoré časti boli stále prerastené zlatobyľou a kríkmi. Ak to bude potrebné, budú rovnaké práce realizované aj v roku 2016. Kvôli obnove potravných biotopov pasením sa uskutočnilo niekoľko stretnutí v teréne v CHVÚ Dunajské luhy, Záhorské Pomoravie a Dolné Považie.