facebook youtube
sk | en | de | hu

Dosiahnuté výsledky

Doteraz najdôležitejšie dosiahnuté výsledky:

C.1

Doteraz obnovených celkovo 683 m z 1 750 m kolmých riečnych brehov a hniezdnych stien, čo predstavuje 39,03 % očakávaných výsledkov.

 

C.3

Všetkých 19 000 plánovaných mladých stromčekov bolo vysadených na 18 lokalitách s celkovou rozlohou 15,2665 ha.

 

C.4

Mokrade doteraz obnovené, resp. vytvorené na 4 lokalitách s celkovou rozlohou 1,77 ha.

Pastva podporená a zavedená na troch lokalitách s celkovou plochou 34 ha.

Lúky obnovené a obhospodarované kosením na 4 lokalitách s celkovou rozlohou 74,61 ha.