facebook youtube
sk | en | de | hu

C - Konkrét természetvédelmi tevékenységek

C.1: Síkvidéki rétek táplálékszerzési és fészkelési élőhelyeinek felújítása (BROZ)

- a szántóföldek rétekre lesznek átalakítva honos gyepek telepítésével, és rendszeres gyepkezelés bevezetésével (kaszálás, szénatermesztés). Ezt követően a réteken rendszeres legeltetést kell alkalmazni, miáltal fészkelési és táplálékszerzési lehetőségek alakulnak ki a projekt célfajai számára.

Elért eredmények

2014 április

szántók közti fasorok mentén 4 hektárnyi gyepsáv lett kitelepítve annak céljából, hogy a kis őrgébics (Lanius minor) és a kék vércse (Falco vespertinus) számára alkalmasabb fészkelési és táplálékszerzési élőhelyek alakuljanak ki

C.2: Síkvidéki legelők táplálékszerzési és fészkelési élőhelyeinek felújítása (BROZ)

- a háziállatok legeltetése valaha hagyományos és elterjedt formája volt a gazdálkodásnak. Sajnos, a földművelés iparosodásának fellépésével a legeltetés a célterületről teljesen eltűnt. A projektelem célja, hogy a térségben újra beindítsa a gazdálkodás hagyományos formáit. Juhok általi extenzív legeltetés segítségével a gyepes területeken alacsony növénytakaró lesz fenntartva, melyben szigetszerűen legeltetéstől mentes részek lesznek meghagyva. Itt több rovarfaj megfelelő életkörülményre talál, melyek később táplálékul szolgálhatnak a madarak számára.

C.3: ökofolyosók felújítása (BROZ)

- a projektelem célja egy ökofolyosó hálózat kiépítése, mely erdőfoltokból, fasorokból, erdősávokból, mezsgyékből, földes utakból, part menti növényzetből, magányos fákból, facsoportokból fog összeállni. A célfajok itt táplálékra és megfelelő fészkelési feltételekre találhatnak.

C.4: Kosárfüzek (metszőfüzek) ápolása (BROZ)

- a kosárfüzek hagyományos metszése, mely tűzifa bebiztosítására, kosarak kötésére, kerítések szövésére volt használatos, a térségben mára lényegében kiveszett tevékenységgé vált. Célunk a kosárfüzek ápolásának felújítása, mivel a rendszeres metszés elősegíti a fák jellegzetesen kiszélesedő koronatövének kialakulását, ahol a porhanyós, korhadt faanyaggal kitöltött odvakban különböző rovarok lárvái találnak otthonra. Ezek a rovarok fontos szerepet töltenek be több madárfaj étrendjében.

Elért eredmények

2015. február 21.

 - a Szlovák Környezetvédelmi Hivatallal (SAŽP) együttműködve egy kísérleti program valósult meg, melynek tárgya a botló füzek metszése volt. A program 2014 februárjában Bogyaréten (Bodzianske Lúky) folyt le, ahol összesen 12 fűzfát kezeltünk visszametszéssel.
- a workshop-ot a résztvevők pozitívan értékelték, és örömmel várják a következő együttműködést

   2015. március 6.

a Szlovák Környezetvédelmi Hivatallal (SAŽP) együttműködve megvalósult a botló füzek visszametszésének második programja is, mely a régió hagyományos iparművészetével, a kosárfonással foglalkozó workshop-pal volt összekötve

C.5: kis kiterjedésű láposok kialakítása (VÚVH)

- 50 új vízi élőhelyet fogunk kialakítani a projekt keretein belül létrehozott rétek és legelők közelében, illetve az ökofolyosók részeként. Ezek az élőhelyek hozzájárulnak a táj sokrétűségének növeléséhez, a térség mikroklímájának javulásához, és a felszíni víz visszatartásához. A láposokban pedig táplálékforrásra talál majd több madárfaj is.

Elért eredmények

-     A projektelem tevékenységén belül megkezdődött a történelmi háttér elemzése (a 18. századtól a jelenig), a felszín digitális modellezése, a terepmélyedések, feltöltődött folyómedrek meghatározása és a „Čalovský Dudváh” mederalakulásának elemzése. A feltárt eredmények fogják képezni a felújításra alkalmas területeket tartalmazó kezdőjavaslat alapját

C.6: Mesterséges fészekodúk és figyelőhelyek kihelyezése (Prif UK)

- figyelőhelynek szolgáló ülők, sziklák és sziklakövek csoportjai vagy faoszlopok lesznek kihelyezve az ökofolyosókban és a felújított gyepes területek közelében. Továbbá bebiztosítjuk a fészekdobozok kihelyezését is. Mindezek az elemek a célfajok fészkelési és táplálkozási lehetőségeit bővítik.

Elért eredmények

- a kék vércse számára készített fészkek és fészekodúk típusai és méretei konzultálva voltak ornitológusokkal, illetve más szakértőkkel