facebook youtube
sk | en | de | hu

Biológia

Hraboš severský panónsky je takmer výlučne rastlinožravý. Jeho potravu tvoria najmä ostrice (Carex), trste (Phragmites), pálky (Typha)  a trávy (napr. Molinia) . Obdobie rozmnožovania trvá od mája do septembra, počet vrhov do roka je 1-3 a veľkosť vrhu sa pohybuje medzi 5 až 11 mláďatami. Na jar samice privedú na svet svoj prvý vrh ešte na zimoviskách. Priestorová aktivita hraboša nie je veľká, je obmedzená charakterom biotopu a jeho celkovou rozlohou. Sezónne migrácie sú známe z rôznych lokalít výskytu tohto druhu. Počas neskorej jari hľadajú jedince vlhšie letné biotopy a v neskorom lete mladé jedince hľadajú suchšie biotopy na prezimovanie. Tieto sezónne migrácie môžu byť ovplyvnené lokálnymi podmienkami biotopu. Prepojenie pomocou biokoridorov je jedným z podstatných faktorov pre odvrátenie izolovanosti populácií.

Trstina - potrava pre hraboša severského panónskeho   Mláďatá v hniezde

  Trstina ako biotop a  potrava pre hraboša                          Mláďatá v nore

 

Populácia v Maďarsku

Celkový stav populácie nie je dostatočne známy. Na niektorých lokalitách je udávaný ako dominantný druh v spoločenstvách drobných zemných cicavcov. Na iných lokalitách sa vyskytuje v nízkych početnostiach a iba sporadicky. Lokálna hustota sa môže dosiahnuť až 500 jedincov/ha v optimálnych biotopoch. Medzi najvýznamnejšie známe lokality hraboša severského panónskeho patrí lokalita pri obci Lipót a okolie Dunaja, najmä ostrov Szigetköz.

Populácia na Slovensku

Okrem jednej štúdie z polovice 20. storočia nie sú známe žiadne ekologické štúdie o tomto druhu zo Slovenska. Výskumy boli zamerané iba na popis biotopových nárokov a rozšírenia druhu. Jednotlivé populácie sú fragmentované a početnosť je všeobecne udávaná ako nízka. Jednou z prípravných aktivít projektu je preto vypracovanie štúdie súčasného výskytu hraboša severského panónskeho, jeho ekológie a genetickej variability. O aktuálnom stave riešenia týchto aktivít sa dočítate tu.