facebook youtube
sk | en | de | hu

16.10.2014 - Sprietočnenie ramena pri Dobrohošti - obnova mokrade v Dunajských luhoch

Dobrohošt (brod): obnovením dvoch rúrových priepustov bolo opätovne sprietočnené jedno z ramien Dunajských luhov pri Dobrohošti, čo pozitívne prispeje k hydrologickému režimu podzemných vôd tejto časti Dunajských luhov.