facebook youtube
sk | en | de | hu

21.10.2017 - Na DEŇ STROMOV vznikol nový slovenský envirorekord

V Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky sa v rámci projektu LIFE 12 NAT/SK/001155 Ostrovné lúky podarilo dosiahnuť nový slovenský envirorekord v sadení stromov. 

Dňa 20.10. 2017 na Deň Stromov s heslom akcie: "Stromy do krajiny" sadilo stromy spolu 542 dobrovoľníkov. Napriek hmlistému počasiu sa podarilo zasadiť spolu 951 sadeníc stromov rôznych druhov - jabloní, hrušiek, marhúľ, líp, dubov, javorov a topoľov. Účastníci rekordu obdržali pamätnú šálku, do ktorej si priamo na mieste výsadby mohli načapovať vodu z cisterny Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Po ukončení akcie čakal všetkých teplý guľáš.

Celkovo sa do akcie zapojilo 75 organizácií a inštitúcií - obce, vysoké školy, základné školy, štátne inštitúcie, verejné inštitúcie, hasiči, poľnohospodári, poľovníci, športovci, firmy, jednotliví dobrovoľníci a mnohí ďalší.

Túto akciu zorganizovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie spolu s projektovým partnerom - Slovenskou agentúrou životného prostredia - SEV Dropie v Zemianskej Olči. 

Sadilo sa v časti rozsiahleho územia NATURA 2000 - CHVÚ Ostrovné lúky - v katastroch obcí Bodzianske lúky, Okoličná na Ostrove, Čalovec, Lipové a Brestovec, kde je stromov v krajine a lesných porastov len veľmi málo - cca 5% rozlohy. 

Zasadením stromov sa zvýšila rôznorodosť krajiny, jej ekologická stabilita a vytvorili sa podmienky na život mnohým zákonom chráneným, vzácnym živočíchom a vrátili sa stromy do krajiny. 

Zúčastnené organizácie získali diplom o účasti a veríme, že budú pokračovať vo výsadbe stromov aj na iných miestach a pri iných príležitostiach alebo individuálne. 

Projekt LIFE Ostrovné lúky je finančne podporený Programom EÚ - LIFE a spolufinancovaný MŽP SR. Túto aktivitu taktiež podporilo veľké množstvo subjektov - či už finančne (Nadácia ZSE, Henkel), ale aj sponzorsky, resp. bezodplatnou pomocou: od vŕtania dier, cez kosenie, poskytnutie náradia, až po zabezpečenie polievania. Špeciálne poďakovanie patrí Lesom SR, OZ Semenoles, ktoré poskytlo zadarmo sadenice líp a javorov.   Envirorekord 1
envirorekord 2
envirorekord 3
envirorekord 4
envirorekord 5
envirorekord 6
envirorekord 7
envirorekord 8