facebook youtube
sk | en | de | hu

Komunikácia a stretnutia so stakeholdermi (E.2)

Realizovali sme niekoľko stretnutí so zainteresovanými zástupcami – stakeholdermi (zástupcovia obcí, majitelia a užívatelia pozemkov). Počas týchto stretnutí sa diskutovali niektoré detaily cieľov projektu a akcie na ich dosiahnutie.

Doteraz prebehlo 18 stretnutí za účasti 77 partnerov v rôznych častiach záujmových území projektu (napr. Dobrohošť, Malacky, Gabčíkovo, Malé Leváre, Zlatná na Ostrove). Na stetnutiach sa zúčastnili zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, Lesov SR, obcí v projektovej oblasti, Vodohospodárskej výstavby a miestnych firiem.