facebook youtube
sk | en | de | hu

Kapcsolatfelvétel és tárgyalások a stakeholder-ekkel (E.2)

Több találkozót szerveztünk meg projekttevékenységek által érintett személyekkel és intézmények képviselőivel – stakeholder-ekkel (községek képviselői, tulajdonosok, földbérlők). A találkozók során a projekt egyes céljait és tevékenységeit elemeztük részletesen.

Eddig 18 találkozó valósult meg, melyekre a projektterületek különböző részeiről (pl. Doborgaz, Malacka, Bős, Kislévárd, Csallóközaranyos) 77 partner érkezett. A résztvevők között voltak a Szlovák Állami Természetvédelmi Hivatal (ŠOP SR), Állami Erdőgazdálkodási Vállalat (Lesy SR), projektterületi községek, Vízgazdálkodási Építő Vállalat (Vodohospodárska výstavba) és különböző helyi vállalatok képviselői is.