facebook youtube
sk | en | de | hu

Kačica chripľavá (Anas strepera)

Smernica o vtákoch – Príloha II/1.

Odhadovaná veľkosť populácie v projektovom území – 5-15 párov.

Hniezdič, zimujúci a stály vták.

Stav ochrany – menej ohrozený.

Pôvodne boli hniezdnymi biotopmi kačice chripľavej veľké mŕtve ramená Dunaja z rozsiahlymi plochami plytkej vody. V súčasnosti väčšina hniezdi na nových vodných plochách Hrušovskej zdrže a bolo zaznamenaných len niekoľko párov hniezdiacich vo fragmentovaných prírodných biotopoch.