facebook youtube
sk | en | de | hu

Kontakty

Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ Image  
Na Riviére 7/a
841 04 Bratislava
Tel., fax: 02 / 5556 2693
e-mail: broz(at)broz.sk 
www.broz.sk

RNDr. Tomáš Kušík – projektový riaditeľ kusik(at)broz.sk 
Mgr. Karolína Sobeková, PhD.– manažérka projektu sobekova(at)broz.sk 
Ing. Jana Jonášová– finančná manažérka jonasova(at)broz.sk 
RNDr. Daniela Pilchová - asistent manažéra projektu pilchova(at)broz.sk
 
 
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik Image
Karloveská 2, PO BOX 45
842 04 Bratislava 
www.vvb.sk ImagePrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – PriF UK
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 
www.fns.uniba.sk 

Mgr. Matúš Kúdela, PhD. – vedecký koordinátor kudela(at)fns.uniba.sk 


ImageSeverodunajské riaditeľstvo životného prostredia a vôd – EDUVIZIG 
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Árpád út 28-32
H-9021 Győr, Maďarsko
www.eduvizig.hu 

Emil Janák – projektový manažér za EDUVIZIG

ImageZdruženie ochrany prírody Szigetköz – SZITE
Szigetközi Természetvédelmi Egyesület 
Újhelyi 34
H-9200 Mosonmagyaróvár, Maďarsko 
www.szite.hu


Linky na iné organizácieImage


DG Environment - LIFE Unit

Martin Petrtýl
Technical Desk Officer
DG Environment.E.4 - LIFE unit 
BU-9, 02/12, B - 1160 Bruxelles
Tel: +32 2 29 506 18; fax: +32 2 296 95 56
martin.petrtyl(at)ec.europa.eu 

Oficiálna stránka programu LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life 


Image
Národné kontaktné miesto pre LIFE+

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov 
Odbor programov 
Mgr. Martin Čukan
Tel: 02 / 59 56 2432 
martin.cukan(at)enviro.gov.sk 
www.enviro.gov.sk 


ImageŠtátna ochrana prírody SR

Správa CHKO Dunajské luhy
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda 

ŠOP SR - RCOP Bratislava
Mlynská dolina 1
811 04 Bratislava 1 
www.sopsr.sk


Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Odštepný závod Bratislava
Karloveská 2
842 17 Bratislava
www.svp.sk

Image


 

Národný park Fertő-Hanság

Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Rév-Kócsagvár, Pf.: 4
H-9435 Sarród, Maďarsko
www.ferto-hansag.hu