facebook youtube
sk | en | de | hu

Fotografická súťaž pre ŠKOLY

Fotografie môžu zobrazovať nielen Čiližský potok, ale aj mokrade, lesy, rastliny, živočíchy a hmyz v jeho okolí. Fotografie minimálne vo veľkosti 1 MB pošli najneskôr do 15. 5. 2013 elektronicky na cilizskypotok@gmail.com, v texte e-mailu uveď svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu tvojej školy a triedu. prvé 3 miesta odmeníme!

Najkrajšia fotografia Čiližského potoka

1. miesto – jednodňová júnová exkurzia na Dunajský ostrov Veľký Lél v Zlatnej na Ostrove spojená s jazdou na huculských koňoch pre celú triedu + knižná odmena pre autora víťaznej fotografie

2. a 3. miesto – knižná odmena pre autora fotografie
Zo všetkých zaslaných fotografií komisia určená BROZ vyberie 30 najkrajších fotografií, ktoré do 22.5.2013 zverejníme na Facebooku (www.facebook.com/sutaz.cilizskypotok), s možnosťou hlasovať za najkrajšiu fotografiu. Hlasovanie bude ukončené 9.6.2013 s následným vyhlásením víťaza súťaže.

História prírody Podunajska

Spýtaj sa rodičov, starých rodičov, kamarátov a známych či nemajú fotografiu z okolia Čiližského potoka v minulom storočí. Zaujímajú nás fotografie nielen prírody, ale aj tradičného hospodárenia človeka v krajine Podunajska v minulosti ako napríklad kosenie lúk alebo trstiny, pastva zvierat alebo budovanie odvodňovacích kanálov. Ak staré fotografie nájdeš, podpíš sa na ich zadnú stranu ceruzkou aby si ju nezničil, napíš triedu aj školu a odovzdaj ich učiteľke alebo učiteľovi poverenému na ich zhromažďovanie. Po nazbieraní všetkých fotografií nám do 15.5.2013 napíšte spolu s pani učiteľkou, koľko sa vám podarilo nazbierať fotografii, z akej školy a triedy na adresu: cilizskypotok@gmail.com, alebo volajte na 0904 252 443. Dohodneme sa na ďalšom postupe a naskenovaní fotografií. 

Pre triedu, ktorá nazbiera najviac fotografií, zorganizujeme jednodňovú júnovú exkurziu na Dunajský ostrov Veľký Lél v Zlatnej na Ostrove spojenú s jazdou na huculských koňoch.

Fotografie použijeme do pripravovanej brožúrky o Čiližskom potoku, pri dostatočnom množstve fotografii by sme radi usporiadali výstavu o histórii Čiližského potoka.