facebook youtube
sk | en | de | hu

LIFE-projektünk nyílt napja – 17.5. 2017 – Vízmű Múzeum, Pozsony

2017. május 17-én a pozsonyi Vízmű Múzeum (Vodárenské múzeum, Bratislava) területén meg lett rendezve a „Duna menti ártéri élőhelyek rehabilitációs és kezelési programja” (LIFE14  NAT/SK/001306) elnevezésű projekt nyílt napja. A nyílt nap a LIFE-program megalakításának 25. évfordulója és a Pozsonyi Regionális Természetvédelmi Egyesület (BROZ) megalapításának 20. évfordulója alkalmából került megszervezésre. A nagyközönségen kívül részt vett a rendezvényen több szakterület képviselője is: állami szervezetek (Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma, Állami Természetvédelmi Hivatal, Vízgazdálkodási Kutató Intézet, Nemzeti Erdészeti Központ, Vojenské lesy Záhoria (katonai erdőkörzet), SHMÚ stb.); az Európai Bizottság szlovákiai képviselete; nyilvános és közigazgatási intézmények (Pozsonyi Vízművek, a dévényi és a károlyfalvi önkormányzati testület, Pozsony megye stb.); magán alapítványok (pl. Dunajský fond); független szervezetek (SOVS Bird Life Slovensko, Živica, Daphne, OZ Naše Karpaty stb.); sajtóképviselők; magánvállalatok; külföldi partnerszervezetek (Donau Auen Nemzeti Park Ausztriából, Duna – Ipoly Nemzeti park Magyarországról).

A program fő részét a Duna menti régióban (projektterület) megvalósított tevékenységek bemutatása képezte az itt elért közös eredmények hangsúlyozásával, valamint a sikertelenségekből levont tanulságokkal kiegészítve. A nyilvános eszmecsere során fel lettek vázolva a természetvédelem jövőbeli kihívásai, de legfőképpen a folyamatban lévő LIFE projekt további céljai. A legjelentősebb kihívásnak, illetve jobban mondva feltétlen feladatnak az egyes szakterületek konstruktív közreműködése lett meghatározva a természeti értékek fenntartása érdekében. Ez nem csupán a természetvédelemmel közvetlenül foglalkozó intézményeket érinti, hanem azokat is, amelyeknek nincs hasonló, törvényes kötelességük. A résztvevők pozitívan értékelték a rendezvényt.