facebook youtube
sk | en | de | hu

2 - 3% pre ochranu prírody

Naše občianske združenie sa už 20 rokov aktívne venuje praktickej ochrane prírody Podunajska, západného Slovenska ako aj celoplošnej záchrane a obnove neresísk rýb a hniezdisk vtákov. Aj vďaka spolupráci a podpore dobrovoľníkov sa nám každoročne darí revitalizovať ohrozené prípadne vážne poškodené biotopy.

Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane! -  Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane (u zamestnancov) resp. k daňovému priznaniu (ak si sami podávate daňové priznanie) je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnostiToto potvrdenie našim dobrovoľníkom radi vystavíme - kontaktujte nás na adrese broz@broz.sk

Podporte nás a zapojte sa s nami do ochrany prírody – podieľajte sa s nami na ochranárskych opatreniach a sledujte s nami konkrétne výsledky obnovy biotopov, výsadbu stromov, revitalizáciu mokradí a sprietočnenie dunajských ramien!

Za Vaše 2%-3% Vám veľmi pekne ďakujeme!