facebook youtube
sk | en | de | hu

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre ZAMESTNANCOV (zúčtovanie zamestnávateľom)

Ak ste zamestnanec a radi by ste venovali 2% (3%) zo svojich daní na ochranu prírody,

do 15.2.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

V žiadosti o ročné zúčtovanie zaškrtnite, že máte záujem o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a)     2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste   v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b)     3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane (k dispozícií aj na našom webe). Údaje o prijímateľovi BROZ:

Názov: Bratislavské regionálne ochranárske združenie
IČO: 31771815
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Na Riviére 7/A, 84104 Bratislava

Vyplňte ostatné údaje a sumu 2% (3%), ktorú chcete poukázať.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane) doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

BROZ svojim dobrovoľníkom vystaví potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – kontaktujte nás na adrese broz@broz.sk.


 Na stiahnutie