facebook youtube
sk | en | de | hu

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú DP

Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Do daňového priznania je potrebné uviesť:

Názov: Bratislavské regionálne ochranárske združenie
IČO: 31771815
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Na Riviére 7/A,  84104 Bratislava


Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2018 (resp. v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! 

BROZ svojim dobrovoľníkom vystaví potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – kontaktujte nás na adrese broz@broz.sk.