facebook youtube
sk | en | de | hu

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, ktoré môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Táto suma musí byť minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane  

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

2. Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Do daňového priznania je potrebné uviesť:

Názov: Bratislavské regionálne ochranárske združenie
IČO: 31771815
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Na Riviére 7/A,  84104 Bratislava

3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

5. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2018 (resp. v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania) na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte.