facebook youtube
sk | en | de | hu

10.04.2014 - Zatrávňovanie pásov pri vetrolamoch

4 hektáre zatrávnených pásov pri vetrolamoch ako potenciálne potravné lokality pre strakoša kolesára (Lanius minor) a sokola červenonohého (Falco vespertinus) a hniezdne lokality pre ľabtušku poľnú (Anthus campestris) v apríli 2014