facebook youtube
sk | en | de | hu

24.04.2017 - Súťaž pre školy: Hypericum 2017

18. ročník súťaže Hypericum je za nami a na oslavu dovŕšenia dospelosti SAŽP SEV Dropie upieklo aj tortu :)

Hypericum pre Vás SAŽP pripravilo v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR- Správou CHKO Dunajské Luhy, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, Ochranou dravcov na Slovensku a Centrom voľného času Komárno.

Umiestnenie:

Výsledky boli veľmi tesné a žiaci šikovní, bolo ťažké rozhodnúť o víťazoch.

Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalší ročník v roku 2018!