facebook youtube
sk | en | de | hu

Projekt célterülete

A projektben szerepl? terület a Duna mentén húzódik, mindkét partját érinti Pozsonytól Párkányig. Egyik része (Natura 2000, Duna menti ligeterd?k, védett madárterület) Szlovákia területén fekszik, a másik pedig Magyarországon (Natura 2000 Szigetköz, védett madárterület). 

A projektben szerepl? szlovák terület a Duna ártéri részében és annak közelében terül el. A projekt szövevényes ágrendszerrel, ligeterd?kkel tarkított célterülete Dévénynél kezd?dik és az Ipoly folyó torkolatáig húzódik. 

A magyarországi célterületet a Duna ártéri erd?i Rajkától Göny?ig, továbbá a Mosoni-Duna és a Szigetköz hullámterében szétszórtan elhelyezked? vizes él?helyek alkotják. 


A projektben szerepl? terület térképe: