facebook youtube
sk | en | de | hu

Veszélyeztetett madárfajok természetes élőhelyeinek megőrzése a Duna mellékág rendszerében

logo vtaky
A múltban a Duna szárazföldi ős-deltája Közép-Európa egyik legnagyobb és legváltozatosabb vizes él?helyét jelentette. Az utóbbi évtizedekben ennek a terület kiterjedt része elpusztult, az él?helyek degradálódása napjainkban is folytatódik a korábbi nagyszabású folyószabályozási munkák és nem megfelel? tájhasználat eredményeképpen. A természetes biotópok min?ségének csökkenése és több más tényez? kölcsönhatása (nagymérték? zavarás, orvadászat, stb.) eredményezte a jellegzetes madárfajok populációjának visszaesését, többek között a fekete gólya (Cicconia nigra), bakcsó (Nycticorax nycticorax), kis kócsag (Egretta garzetta), és parti fecske (Riparia riparia). fajokét. Negatív hatások nyomása továbbra is folytatódik, ezért sürg?s beavatkozásokra van szükség az ártéri avifauna min?ségének és mennyiségének felújítására/meg?rzésére.logo Life logo MŽP logo Natura 2000 

Logo BROZ Image Logo PriFUK Logo Szite