facebook youtube
sk | en | de | hu

Projektové územie

Projektové územie sa rozprestiera na oboch brehoch rieky Dunaj od Bratislavy až po Štúrovo. Jedna časť územia ja na Slovensku – Chránené vtáčie územie Dunajské luhy a druhá časť je v Maďarsku – Chránené vtáčie územie Szigetköz.

Slovenská časť projektového územia je v záplavovej oblasti rieky Dunaj a jej tesnej blízkosti, pozdĺž hlavného toku a bohatej siete riečnych ramien. Územie začína pri Devíne a tiahne sa až po ústie Ipľa. 

Maďarská časť projektového územia je takisto tvorená veľkým inundačným územím na rieke Dunaj medzi obcami Rajka a Gönyű, Mošonským Dunajom a roztrúsenými dobre zachovanými mokraďami vo vnútrozemí Malého Žitného ostrova (Szigetköz).


Mapa projektového územia: