facebook youtube
sk | en | de | hu

Personálne obsadenie


BROZ - Mgr. Silvia Halková – projektová manažérka – halkova (at) broz.sk 

DINPD - Márton Árvay - projektový manažér za partnerskú organizáciu Národný park Dunaj Ipeľ - arvaym (at) dinpi.hu

NLC - Ing. Martin Bartko, PhD. - projektový manažér za partnerskú organizáciu Národné lesnícke centrum - bartko (at) nlcsk.org

VÚVH - Ing. Katarina Holubova, PhD., - projektová manažérka za partnerskú organizáciu VÚVH  - holubova (at) vuvh.sk