facebook youtube
sk | en | de | hu

Základné informácie o projekte

Názov projektu: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE – Dunajské luhy
Kód projektu: LIFE14 NAT/SK/001306
Trvanie: 1.8.2015 – 31.1.2022


Rozpočet: 5 999 420 € (60 % príspevok Európskej komisie - 3 599 651 € , program LIFE+)


Koordinujúci príjemca:  

   Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Pridružení partneri:

-       Vodohospodárska Výstavba, š.p. (VVB)

-       Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)

-       Národné lesnícke centrum (NLC)

-       Riaditeľstvo Národného parku Dunaj-Ipeľ (Maďarsko) (DINPD)

 

        logo NLC