facebook youtube
sk | en | de | hu

30.05.2017 - Obnova kolmých riečnych brehov a hniezdnych stien - Zlatná na Ostrove a Dobrohošť C.1

Kolmé riečne brehy a hniezdne steny boli obnovené BROZ v Zlatnej na Ostrove vo februári 2017 - v dĺžke 35 metrov a v Dobrohošti v máji 2017 - v dĺžke 40 m. Obidve lokality sa nachádzajú v CHVÚ Dunajské luhy.

hniezda stena pre rybáriky riečne pri napúšťacom kanáli mokrade v Dobrohošti
hniezda stena pre rybáriky riečne pri napúšťacom kanáli mokrade v Dobrohošti
budúca hniezdna stena v Zlatnej na Ostrove
hniezdna stena po obnove v Zlatnej na Ostrove