facebook youtube
sk | en | de | hu

11.12.2017 - Kamera na hniezde v projektovej oblasti v Maďarsku zaznamenala párik Orliakov morských

Kamera inštalovaná na hniezde zaznamenala párik Orliakov morských v projektovej oblasti v Maďarsku v Národnom Parku Dunaj - Ipeľ. https://youtu.be/kezwvBJ65hY

Svedčí to o tom, že v tejto oblasti je zabezpečená vhodná ochrana a manažment biotopov lužných lesov - teda ponechávanie starých stromov vhodných na hniezdenie, bezzásahový režim v širokom okolí hniezda, ktorý by tieto vzácne vtáky rušil pri hniezdení a viedol by ku zániku hniezda a pôvodné druhové zloženie drevín.

Tak isto je dôležité dodržiavať obmedzenie pohybu turistov a akýchkoľvek návštevníkov v tejto oblasti, pretože tento druh dravca potrebuje absolútny kľud. 

Keďže sa tieto obmedzenia nepodarilo dodržať na väčšine územia Podunajska, je tento druh veľmi vzácny. Dúfajme, že aj pomocou tohto projektu sa jeho početnosť v Maďarsku aj na Slovensku zvýši.

 

 kamera