facebook youtube
sk | en | de | hu

Haja tmavá (Milvus migrans)

Smernica o vtákoch – Príloha I.

Veľkosť populácie v projektovom území – 2-4 páry (2008-2009).

Hniezdič a migrant.

Stav ochrany – kriticky ohrozený.

Stav ochrany sa zhoršil pôsobením celého komplexu faktorov (obmedzené potravné možnosti, obmedzené hniezdne možnosti, nadmerné rušenie). V rokoch 1980 až 1990 hniezdilo v celom projektovom území okolo 26 párov.