facebook youtube
sk | en | de | hu

Finished projects

 Ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných biotopov v Českej republike a na Slovensku - LIFE09 NAT/CZ/000364

Ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných biotopov v Českej republike a na Slovensku - LIFE09 NAT/CZ/000364

BROZ je jedným z partnerov projektu zameraného na ochranu motýľov a obnovu tradičného hospodárenia v Bielych Karpatoch a Malých Karpatoch.
Conservation of Natural Heritage of Visegrad Countries Through Saving Biodiversity In The Landscape

Conservation of Natural Heritage of Visegrad Countries Through Saving Biodiversity In The Landscape

2011 - Financované: International Visegrad Fund and the European Commission
DANUBEPARKS - Sieť chránených území na Dunaji

DANUBEPARKS - Sieť chránených území na Dunaji

2009 - 2012 - Financované: Program Juhovýchodná Európa
South East Europe (SEE) Programme
Obnova vodného režimu na navrhovanom území európskeho významu SKUEV0163 Rudava

Obnova vodného režimu na navrhovanom území európskeho významu SKUEV0163 Rudava

2007 - 2008 - Financované: Holcim Slovensko a.s.
Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie
Certifikácia FSC - nástroj pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Certifikácia FSC - nástroj pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

2007 - 2008 - Financované: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) program INTERREG IIIA AT-SK
Občianska stratégia pre Bratislavu

Občianska stratégia pre Bratislavu

2007 - 2008 Financované: Ekopolis
Voda v krajine - obnova mokradí na Záhorí
Ochrana a manažment dunajských lužných lesov

Ochrana a manažment dunajských lužných lesov

2007 - Financované: Európska komisia, program LIFE - Nature
Ochrana bratislavských lesov

Ochrana bratislavských lesov

2007 - Financované: Nadácia Ekopolis
Ochrana lesov a mokradí vo Vojenskom obvode Záhorie

Ochrana lesov a mokradí vo Vojenskom obvode Záhorie

2005 - 2006 - Financované: Európska komisia LIFE Nature
Obnova mokradí Záhorskej nížiny

Obnova mokradí Záhorskej nížiny

2005 - 2008 Financované: Európska komisia, program LIFE - Nature

Obnova mokradí Záhorskej nížiny - druhá etapa

2004 - Obnova mokradí Záhorskej nížiny - druhá etapa

Medzinárodný tábor na ochranu a obnovu mokradí 2003

2003 - Financované: Ministerstvo životného prostredia SR, Inex Slovensko

Medzinárodný tábor na ochranu a obnovu mokradí 2002

2002 - Financované: Ministerstvo životného prostredia SR, Inex Slovensko

Tábor mladých ochrancov prírody - Záhorie 2002

2002 - Financované: Ministerstvo životného prostredia SR

Obnova rašelinísk Záhorskej nížiny - prvá etapa

2001 - 2002 Financované: MATRA KNIP, Holandsko
Medzinárodný tábor na ochranu a obnovu mokradí 2001

Medzinárodný tábor na ochranu a obnovu mokradí 2001

2001 - Financované: Ministerstvo životného prostredia SR, INEX

Zapájanie verejnosti do procesu tvorby nového územného plánu pre Bratislavu

2001 - Financované: Regionálne environmentálne centrum
Sadíme stromy pre budúcnosť

Sadíme stromy pre budúcnosť

Spoločnosť IKEA a BROZ podporujú prirodzené lesy na Slovensku.