facebook youtube
sk | en | de | hu
Networking  vo Švajčiarsku

03.04.2018 - Networking in Switzerland

In March 2018, in order to share project outputs with other organizations abroad, we spent a week at the Primaria Primary School and at the Verein true move NGO in St. Gallen in Switzerland.
Revitalizácia potoka Porec

02.01.2018 - Revitalizácia potoka Porec

V septembri 2017 sa nášmu projektovému partnerovi DAPHNE, podarilo zrevitalizovať časť úseku potoka Porec na Záhorí.
Networking zameraný na vodné revitalizácie

14.11.2017 - Networking zameraný na vodné revitalizácie

Dňa 14.11.2017 sa uskutočnil networking so zástupcami rakúskeho LIFE projektu, ktorý bol zameraný na vodné revitalizácie.
Na DEŇ STROMOV vznikol nový slovenský envirorekord

21.10.2017 - New Slovak envirorecord in tree planting

Within the International Tree Day the new Slovak envirorecord in tree planting was achieved in NATURA 2000 site SPA Ostrovné lúky
Odborný workshop Ako zrevitalizovať dunajské rameno?

12.10.2017 - Professional Workshop how to restore Danube river branch?

On October 5, 2017 we present our activities in professional workshop Ecological management and restoration of river branches
Sprístupnenie štôlne Slovinec pre netopiere v Devíne

04.09.2017 - Accessing of Slovinec adit for bats in Devín

In cooperation with the SAOLA - Nature Conservation, Civic association and State Nature Conservancy of the Slovak republic we opened this adit for bats.
Konský Deň

02.09.2017 - Konský Deň

Konský Deň - Príďte sa pozrieť na Veľkolélsky ostrov 2. septembra 2017, čakajú na Vás preteky Detská stezka, Parkúr, Barrel Race, jazda na koči či tombola, tešíme sa na Vás!
Revitalizácia Karloveského ramena - dokumentárny film

12.06.2017 - Restoration of Karloveské rameno river branch - documentary film

Do you know Danube river and Karloveské rameno river branch? Let´s go, we´ll show you its new story.
Workshop - SKUEV Dunajské luhy

16.05.2017 - Workshop - Danube floodplain forest

Within our project we organized the other workshop. The main topic was our the biggest project area – Danube floodplain forest.
Oslava k 20.výročiu vzniku BROZ

10.05.2017 - Oslava k 20.výročiu vzniku BROZ

Príďte spolu s nami osláviť 20. výročie založenia nášho združenia!


17. mája 2017 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave, Karlovej Vsi
Rozkvitnutý Waitov lom

09.05.2017 - Blooming Weittov quarry

Devínska Kobyla is one of the most important botanical localities in Bratislava and also in Slovakia. In the part of Devínska Kobyla, called Weittov Quarry, there are blooming orchids and the other rare plants.
Študijná cesta

05.05.2017 - Study trip "Cooperation and nature protection in the area NP Neusiedler See – Seewinkel a Fertő tó"

within the study trip we visited national parks Fertö-Hanság in Hungary and Neusiedler See-Seewinkel in Austria
Pozvánka na súťaž pre školy: Hypericum 2017

19.04.2017 - Invitation for environmental contest for primary schools: Hypericum 2017

Are you a primary school and are you interested in environmental education? Join the environmental contest Hypericum which is organised yearly by Slovak Environmental Agency.
Pozvánka na študijnú cestu

05.04.2017 - Invitation for study trip "How to change the school garden?"

From 5th to 7th April 2017, The Centre for Environmental Education SAŽP Dropie is organizing the study trip named „How to change the school garden?“ within the project LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.
Víkendovka: hlavové vŕby

17.03.2017 - Weekend workshop Trimming of pollard willows

We invite you on behalf of Slovak Environmental Agency for the weekend workshop dedicated to the trimming of pollard willows that will take place on 17th - 19th March 2017 at CEE SAŽP Dropie
Televízna diskusia o Devínskej Kobyle

07.02.2017 - TV debate about Devínska Kobyla

In the debate on television Devínskonovoveská TV project manger Andrej Devečka described area of Devínska Kobyla, and also its significant and importance of conservation of this locality for conservation of unique nature values, which are characterized for Devinska Kobyla.
Monitoring kôz v areáli Geologického múzea

13.01.2017 - Monitoring of goats in the area of Geological museum

Little "boffins" from Primary school in Hargašova street in Záhorská Bystrica realized very interesting project which is called Monitoring of movement of animals in nature conservation within the competition for primary a secondary schools.
Tlačová konferencia k obnove Čiližského potoka

24.11.2016 - Tlačová konferencia k obnove Čiližského potoka

Dňa 24.11.2016 sa uskutočnila tlačová konferencia k ukončeniu prác na obnove Čiližského potoka. Tlačovej konferencie sa zúčastnil minister životného prostredia László Sólymos, zástupcovia projektových partnerov, odborníkov a verejnosti. Obnovné práce boli realizované v niekoľkých etapách. Poslednou fázou bolo vybudovanie zhybiek - vodohospodárskych objektov, ktoré umožňujú križovanie dvoch tokov - prevádzajú tok potoka popod kanál a umožňujú tak zavodniť suché časti potoka. Počas LIFE projektu na ochranu hraboša severského panónskeho sa okrem Čiližského potoka podarilo obnoviť 536 hektárov mokradí.

Čiližský potok slávnostne otvorený - tlačová správa

24.11.2016 - Čiližský potok slávnostne otvorený - tlačová správa

V týchto dňoch sa ukončili práce na sprietočnení Čiližského potoka. Stavbu dnes slávnostne otvoril minister životného prostredia László Sólymos.
Revitalizácia štôlne Medené Hámre

18.11.2016 - Restoration of Medené Hámre adit

Within activity C.6 Restoration and protection of rocky habitats and caves we managed the restoration of Medené Hámre Adit in cooperation with State Nature conservancy and citizens association Miniopterus in cadastral territory of village Borinka.
Sadenie stromčekov s Mary Kay v Biskupických luhoch

18.11.2016 - Sadenie stromčekov s Mary Kay v Biskupických luhoch

V novembri sa nám spolu s Mary Kay podarilo vysadiť 300 pôvodných druhov stromov v Biskupických luhoch
Dá sa hospodáriť efektívne a v súlade s prírodou?

02.11.2016 - Is it possible to farm efectively and in harmony with nature?

Study trip for local farmers from SPA Ostrovné lúky in NP Hortobágy, Hungary from 25th - 26th October
Workshop pre poľnohospodárov v CHVÚ Ostrovné lúky

27.10.2016 - Workshop for farmers in SPA Ostrovné lúky

We would like to invite you to a workshop for farmers with a focus on Agroenvironmental Schemes in the Ostrovné lúky, which will be held on 3rd November at CEE SAŽP Dropie.
Prezentácia projektu v rámci konferencie Nationalparks Austria Jahreskonferenz

03.10.2016 - Presentation of project within the conference Nationalparks Austria Jahreskonferenz

Within the conference Nationalparks Jahreskonferenz 2016, the directors os six Austrian national parks visited Bratislava on 10th October 2016. The chairman of Regional Association for Nature Conservation and Sustainable development (BROZ) Tomáš Kušík presented them restoration of Devínske rameno river branch and Andrej Kovarik from State Nature conservancy presented them Sedláčkov island. Austrian conservationists positively evalueted the state of natural environment on this areas and they expressed the support of the intention of Declaration of National park Podunajsko.

Hmyzí hotel v MŠ Slniečko

30.09.2016 - The insect hotel in kindergarten Slniečko (Sun)

We announce the construction of the first insect hotel in kindergarten Slniečko in Nové Zámky after the workshop. Children built it themselves, with the assistance of teachers, parents and our colleagues from The Centre of Environmental Education Dropie. In the spring they can closely observe the inhabitants of their hotel directly to the yard of the kindergarten. Let it buzz at all schoolyards!
Návšteva eurokomisára pre životné prostredie na Devínskej Kobyle

06.09.2016 - Visit of European Commissioner for the environment in SKUEV Devínska Kobyla

Europian Commissioner for the environment Karmenu Vella visited the project localities - SKUEV Devínska Kobyla a SKUEV Bratislavské luhy.
Tajomstvá hávede

24.08.2016 - The Secret Life of Pests

The workshop for primary school teachers and environmental education lecturers on the 24th – 26th August 2016 in The Centre for Environmental education Dropie, Zemianska Olča
Exkurzia v rámci

19.08.2016 - Excursion within "Writing seminar on the LIFE"

On 19th august 2016 took place excursion within the conference „Writing seminar on the LIFE“ in the project areas - SKUEV Bratislavské luhy and SKUEV Devínska Kobyla
Netradičné pozorovacie veže v území Szigetkoz

15.08.2016 - Untraditional watching hides the area Szigetkoz

Project partner Pisztráng Kör (Trout Circle) installed a untraditional watching hides in the area Szigetkoz.
TV reportáž - Pastva na Devínskej Kobyle a Kampaň adoptuj si kozu

09.08.2016 - Television report - Grazing on Devinska Kobyla and campaign: „Adoptuj si kozu“ (Adopt a Goat)

Introduction of grazing on Devinska Kobyla and campaign „Adoptuj si kozu“ Adopt a goat in regional TV – Television of west Slovakia.
Obnova mokrade Dunajské Kriviny

31.07.2016 - Restoration of Dunajské kriviny wetland

During the spring months, we restored the next part of Dunajské kriviny wetland. This locality was the part of large system of river branches, wetlands a floodplain forests – the system, which still creates the inland Delta of the Danube river.
Krátke video o význame pastvy v chránených územiach

29.07.2016 - A short video about the importance of grazing in protected areas.

Have a look at short amateur movie about grazing and its importance in protected areas.
Firemní dobrovoľníci pomohli aj kozám!

18.07.2016 - Firemní dobrovoľníci pomohli aj kozám!

V rámci podujatia Naše mesto nám 10. júna pomohli firemní dobrovoľníci z Philip Morris, IBM a Johnson Controls vo Weitovom lome a v Geologickom múzeu na Devínskej Kobyle.
Obnova vzácnych lesostepných biotopov v Biskupických luhoch

08.07.2016 - Restoration of rare forest-steppe habitats in Biskupice floodplain forest

After restoration of traditional grazing in Biskupice floodplain forest thanks to projest Restoration of NATURA 2000 sites in cross-border Bratislava capital region, was eliminated strong monoculture of invasive species of Solidago sp. Traditional grazing is ideal method for the restoration of original species composition.
Tlačová konferencia k revitalizácii Karloveského ramena

03.06.2016 - Press conference to the Restoration of Karloveské rameno rivier branch

Press conference on the occasion of Restoration of Karloveské rameno river branch
Networking so slovinským LIFE projektom

27.05.2016 - Networking with Slovenian LIFE Project

The Networking was focused on, bilateral exchange of experience between projects Restoration of NATURA 2000 sites in cross-border Bratislava capital region - LIFE 10 NAT / SK / 080 and the Slovenian project LIFE11 NAT/SI/000882 Riparian ecosystem restoration of the lower Drava river in Slovenia.
Odborný seminár „Migrácia rýb a bariéry na tokoch“

20.05.2016 - Professional workshop ,,Fish migration and barriers on the stream“

From 20th to 21st May 2016 took place Professional workshop called ,,Fish migration and barriers on the stream“
Nové altánky a lavičky pre návštevníkov Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla

05.05.2016 - 5.5.2016 - New gazebos and benches for visitors to the National Nature Reserve Devínska Kobyla

In March were installed by State Nature conservany two new summerhouses and five new seats for visitors in this important locality. Wood barriers near paleontological sites Sandberg were recovered too.
Sihoť nie je všetko! Aj ďalšie bratislavské lesy sú v ohrození!

22.04.2016 - Sihoť nie je všetko! Aj ďalšie bratislavské lesy sú v ohrození!

Sihoť je len veľmi malá časť z celkových území, ktoré sú navrhnuté na hospodárske využívanie lesa - ťažbu. Ďalšie postihnuté územia majú porovnateľnú a väčšiu hodnotu z hľadiska ochrany vodných zdrojov i ochrany prírody...
Víkendovka sadenia stromov ku dňu Zeme

22.04.2016 - Tree planting weekend workshop within the Earth Day

We invite you to another weekend workshop, this time dedicated to tree planting! From 22nd-24th April in SPA Ostrovné lúky
Obnova pôvodného drevinového zloženia v lesných biotopoch

31.03.2016 - Restoration and management of forest habitats

Have a look at short documentary video about project activity C.1 - Restoration and management of forest habitats.
Víkendovka venovaná hlavovým vŕbam je za nami

10.03.2016 - Third weekend workshop dedicated to pollard willows is behind us

We have met already third time at the weekend workshop dedicated o trimming of pollard willows and willow traditional management, the weather was excellent, the mood was pleasant and we managed to trim more than 10 willows. Thank you for coming!
Putovná interaktívna výstava pre školy v SEV Dropie

09.03.2016 - New interactive exhibition for schools

The interactive exhibition for schools about life of Sand Martin, Kingfisher and European Bee-eater is available these days at courthouse Dúbravka-Bratislava till 4.3. - from Monday to Saturday - 16:00 - 19:00 and on Sunday from 10:00 to 13:00. In case you are interested to visit our exhibition as school class (also provided in English), please contact broz@broz.sk.
Pozývame Vás na víkend venovaný hlavovým vŕbam

26.02.2016 - We invite you to a weekend dedicated to pollard willows

Come and relax in voluntary active-educational event dedicated to the pollard willows at CEE Dropie and if you have used stoppers made of cork or plastic and old picture frames at home, bring them along and we will create an original board!
Voda je život - živé mŕtvé ramená

12.02.2016 - The water is life - living river side-arms

Article about importance of wetlands and restorations of Danube river branches in Slovak daily paper.
Vernisáž interaktívnej výstavy

05.02.2016 - Vernisáž interaktívnej výstavy "Kolmý riečny breh - najlepšie miesto pre život"

V utorok 2.2.2016 sa za účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia (MŽP), autora výstavy, rezortných organizácií MŽP a projektových partnerov uskutočnila vernisáž výstavy "Kolmý riečny breh - najlepšie miesto pre život", ktorá bola v priestoroch ministerstva umiestnená do 12.2..
Otvorenie náučného areálu na Devínskej Kobyle

30.09.2015 - Opening of educational trail at Devinska Kobyla

On Wednesday 30.9.2015, was opened interactive educational trail at Devínska Kobyla Nature Reserve in the vicinity of Bratislava. This reserve with its rare steppe fauna and flora belongs to the most unique and most visited nature treasures of the capital. Nature trail will help to raise public awareness and get support to maintain the valuable habitats.
Začiatok pastvy v Geologickom múzeu

23.09.2015 - Grazing at new locality in NNR Devínska Kobyla

From the spring 2015 new grazing locality within project NaturaBA has been prepared for restoration of biotops in surroundings - volunteers cleaned the area, collected litter and these days you can find around 20 animals grazing at protected meadows nearby.
Čistenie Devínskeho ramena

11.09.2015 - Day with volunteers at Devinske rameno side arm

On Friday 11th September BROZ with volunteers took part at cleaning of Devinske rameno side arm - at outflow part. Several bags with rubbish have been removed from site and also an intresting lecture about this protected area from employees from State Nature Conservancy has been realised. Thank you for your help!
Leto v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie

28.08.2015 - Summer in The centre of environmental education Dropie

Children could attend excursions in Dropie, see an ornithologist and bird banding or make and hang a bird box
Sprietočnenie Devínskeho ramena - krátke dokumentačné video

11.08.2015 - Short amateur project movie about revitalisation of Devinske river branch

Have a look at short amateur movie prepared during realization of project activity C.5 Restoration of Devinske rameno river branch, that was realized in April 2015.
Envirosúťaž Hypericum na Dropiom

22.05.2015 - Environmental competition Hypericum in Dropie

The topic of this year´s competition was a biodiversity of agricultural ecosystems
Vyhlásenie súťaže Dunajský majster umenia 2015

13.05.2015 - Vyhlásenie súťaže Dunajský majster umenia 2015

Aj tento rok majú školské kolektívy možnosť vytvoriť originálne umelecké dielo výhradne z prírodných materiálov na tému Dunaj.
Okrem pekných a hodnotných cien budú víťazi odmenení titulom „Dunajský majster umenia roku 2015“.
Dobrovoľnícka akcia v NPR Devínska Kobyla

06.05.2015 - Volunteer event in the Nature reservation Devínska Kobyla

Regional Association for Nature Conservation and Sustainable development (BROZ) in cooperation with civic association Space and sculpture and non-profit organization Barbora organized volunteer event in the Nature Reservation Devínska Kobyla.
Fotosúťaž - Život v Bratislavskom regióne, video súťaž Green-Go Short Film Contest

13.04.2015 - Fotosúťaž - Život v Bratislavskom regióne, video súťaž Green-Go Short Film Contest

Ochrana životného prostredia je ústrednou témou už 3. ročníka fotosúťaže Život v Bratislavskom regióne, ktorú pripravila krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism v spolupráci s Bratislavskou župou. Súťaž začala 1. apríla a potrvá do 15. mája. Fotografie budú súčasťou putovného filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm.
Zapojte sa aj do video súťaže - www.greengofest.eu
Dobrovoľnícka akcia -

08.04.2015 - There is going to be a next voluntary action - " Plant your forest" - Please join us!

We invite you to take part in the second voluntary action called "Plant your forest"
Medzinárodný deň lesov na ZŠ Zemianska Olča

27.03.2015 - International Forest Day in primary school Zemianska Olča

Pupils from primary school Zemianska Olča were learning about trees and forest and their importance for birds, volunteers helped to clean the surroundings of Kosztolányi cross
Tlačová konferencia pri príležitosti sprietočnenia Devínskeho ramena

24.03.2015 - The story of Devínske rameno river branch

The character of the Danube in Bratislava was strongly influenced by river banks regulation, deepening the riverbed and elevating the water level by construction of Gabčíkovo Dam. The shallow parts, sought by many fish species for reproduction, are now absent. Such conditions were often found in side river arms in the past. For Danube fish, the restoration of side river arms is a significant improvement, especially in the case of Devínske rameno river branch which was previously cut off the main stream for most of the year. Living conditions favoring occurence of many fish species improved, all the while supporting their reproduction and development of the young.
Víkendovka orezávania hlavových vŕb

08.03.2015 - Trimming of pollard willows

Second workshop on trimming of pollard willows together with workshop of basketry
DOBROVOĽNÍCKA AKCIA: Vyvetraj si hlavu - poď s nami sadiť stromy a vyčistiť časť ramenného systému pri obci Bodíky.

05.03.2015 - DOBROVOĽNÍCKA AKCIA: Vyvetraj si hlavu - poď s nami sadiť stromy a vyčistiť časť ramenného systému pri obci Bodíky.

Pozývame vás na dobrovoľnícku akciu: " Poď s nami sadiť stromy a vyčistiť časť ramenného systému pri obci Bodíky."
Revitalizácia Devínskeho ramena

19.02.2015 - Restoration of Devínske rameno river branch

Regional Association for Nature Conservation and Sustainable development (BROZ) is acquiring the latest building permits in for starting restoration of Devínske rameno river branch.
Svetový deň mokradí

02.02.2015 - World day of wetlands

Regional Association for Nature Conservation and Sustainable development (BROZ) published press release on the occasion of World day of wetlands.
Spolupráca s miestnym obyvateľstvom pri obnove cenných slanísk

14.01.2015 - Spolupráca s miestnym obyvateľstvom pri obnove cenných slanísk

Slaniskové biotopy patria medzi najohrozenejšie biotopy v celoeurópskom meradle, v rámci európskej legislatívy sú zaradené k európsky významným biotopom v kategórii prioritných. Napriek tomu, že na Podunajskej nížine zaberali v 50-tych rokoch slaniská relatívne veľkú rozlohu, približne 8300 ha, do súčasnosti sa zachovali už iba zvyšky na ploche cca 500 ha. Tie sú viac či menej negatívne ovplyvnené ľudskou činnosťou a postupne zanikajú.
BROZ finalistami medzinárodného ocenenia

04.11.2014 - BROZ finalistami medzinárodného ocenenia

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) získalo za svoje projekty ochrany prírody v okolí Dunaja nomináciu na celoeurópske ocenenie European Riverprize. Ako agentúru SITA informoval predseda združenia Tomáš Kušík, združenie sa dostalo do záverečnej trojice finalistov. Cenu European Riverprize udeľuje medzinárodná organizácia International river foundation, ktorá združuje zoskupenia zamerané na ochranu prírody v okolí riek. Ocenenie za účasť vo finálovej trojici ochranárom odovzdali na Európskej konferencii o obnove riečnych ekosystémov 29. októbra vo Viedni.
Vodohospodárska výstavba podporí ekologické kosenie svojich pozemkov

17.10.2014 - Vodohospodárska výstavba podporí ekologické kosenie svojich pozemkov

Bratislava – 16.10.2014, Podnik Vodohospodárska výstavba, š.p. (Ďalej len VV, š.p.) ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR presadzuje rozvíjanie environmentálnych projektov na svojich pozemkoch.
Exkurzia pre výhercov súťaže Dunajský majster umenia 2014

30.09.2014 - Exkurzia pre výhercov súťaže Dunajský majster umenia 2014

30.9.2014 sa uskutočnila exkurzia pre výhercov súťaže Dunajský majster umenia 2014 v NPR Devínska Kobyla.
Obmedzenie výdavkov na ochranu životného prostredia

10.09.2014 - Obmedzenie výdavkov na ochranu životného prostredia

Ak štát nezastaví pokles financovania pre ochranu životného prostredia a prírody, budú ohrozené prírodné hodnoty, ktoré majú aj ekonomický význam. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015, ktorý zverejnilo ministerstvo financií predpokladá ďalšie znižovanie výdavkov pre kapitolu ministerstva životného prostredia.
Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly

10.09.2014 - Discover the other cheek of Devínska Kobyla

Elements placed along the blue marked tourist path from Sandberg to Weitov quarry present the area of Devínska Kobyla not only as a natural treasure, but also as an important paleontological site with an extraordinary history . There are 7 newly installed educational-artistic elements to be found here, with the theme of flora and fauna of the Devínska Kobyla, paleontological site, or the importance of grazing in protected areas.
Za posledné roky opustila Bratislavu polovica populácie netopierov

25.08.2014 - Za posledné roky opustila Bratislavu polovica populácie netopierov

„Od roku 2001 začalo zatepľovanie budov naberať intenzívne obrátky. Kým sme si uvedomili, aký negatívny vplyv to má na populáciu vtákov, ktoré ich využívajú na hniezdenie či zimovanie, a našli riešenie, bolo už trochu neskoro,“ hovorí Ján Kaľavský z ochranárskeho združenia Broz.
Cena CEE-webu - Kvalita v ochrane prírody 2014 a

10.07.2014 - Cena CEE-webu - Kvalita v ochrane prírody 2014 a "Go wild!" fotografická súťaž

Myslíte si, že váš projekt je jedným z najlepších príkladov ochrany prírody v strednej a východnej Európe? Chcete prezentovať svoje výsledky rozhodovacím orgánom, kolegom z iných MVO, vedcom a širokej verejnosti? Ocenenie „Kvalita v ochrane prírody“ je tu práve pre vás!
Rovnako sa môžete zapojiť do fotografickej súťaže "Go wild!", ktorá je taktiež vyhlásená organizáciou CEE web for biodiversity. Viac info v priložených plagátoch.
Letný tábor ochrancov prírody

30.06.2014 - Letný tábor ochrancov prírody

Aj tento rok máte možnosť zúčastniť sa Letného tábora ochrancov prírody na Záhorí.
Vyhlásenie výsledkov súťaže Dunajský majster umenia 2014

18.06.2014 - Vyhlásenie výsledkov súťaže Dunajský majster umenia 2014

Pozývame Vás na slávnostné vyhlásenie výsledkov Dunajský majster umenia 2014 spojených s oslavou Dňa Dunaja v sobotu 21.6. 2014 v Devíne od 10.00. Pri BROZ infostánku si môžete zložiť obrie puzzle vyzy veľkej alebo naučiť sa určiť rôzne druhy rýb žijúcich v našich riekach!
Dunaju vracajú odseknuté ramená

13.06.2014 - Dunaju vracajú odseknuté ramená

Veľkolélsky ostrov fascinuje reportérov
Veľkolélsky ostrov na dolnom toku Dunaja prechádza revitalizáciou

22.05.2014 - Veľkolélsky ostrov na dolnom toku Dunaja prechádza revitalizáciou

Tlačová konferencia k sprietočneniu Veľkolélskeho ramena
Svetový deň biodiverzity v Bratislave

22.05.2014 - The World Biodiversity Day in Bratislava

Meet and discover fishes of the Danube River and their environment. Stay informed by the activities that focus on the conservation of key fish species and try to improve their environment.
Záchrana Veľkolélskeho ramena

18.05.2014 - Záchrana Veľkolélskeho ramena

Reportáž o revitalizácii Veľkolélskeho ramena v hlavných správach slovenskej televízie
Dunajský majster umenia 2014

13.05.2014 - Dunajský majster umenia 2014

Aj tento rok máte možnosť zúčastniť sa súťaže Dunajský majster umenia o hodnotné ceny!
Deň Zeme tento rok oslavuje aj Dunaj – začali sa práce na sprietočnení Veľkolélskeho ramena

22.04.2014 - Deň Zeme tento rok oslavuje aj Dunaj – začali sa práce na sprietočnení Veľkolélskeho ramena

V týchto dňoch sa začala zatiaľ najväčšia revitalizačná akcia v dunajskom regióne zameraná na sprietočnenie Veľkolélskeho ramena Dunaja.
Jarné upratovanie Karloveskej zátoky

29.03.2014 - Jarné upratovanie Karloveskej zátoky

Pozývame všetkých nadšencov čistej prírody na Jarné upratovanie Karloveskej zátoky 2014. Stretávame sa 29.3. o 9:30 pri Klube Mark Twain.

Organizátori: Nadácia BVS, BROZ, Greenpeace, Zelená hliadka, OZ Karloveská zátoka a ďaľši dobrovoľníci. :)
Kandidáti na prezidenta sa vyjadrili k otázkam životného prostredia

10.03.2014 - Kandidáti na prezidenta sa vyjadrili k otázkam životného prostredia

Zelená koalícia mimovládnych organizácií uskutočnila anketu medzi kandidátmi na prezidenta SR zameranú na otázky životného prostredia. Oslovení boli ôsmi kandidáti, ktorí dosahovali najvyššie preferencie podľa prieskumov zverejnených začiatkom februára. Odpovedali všetci okrem Roberta Fica.
Rusovské rameno opäť ožíva

26.02.2014 - Rusovské rameno opäť ožíva

Reportáž z revitalizačných prác na Rusovskom ramene
Deň mokradí

02.02.2014 - Wetlands Day

Each year on February 2nd we commemorate the World Day of Wetlands, habitats that are home to rare plant and animal species - many of which are already critically endangered. In 2014 the main topic is also the relationship of wetlands and agriculture and promotion of partnership between conservationists and farmers by their protection and use.
Fotografická súťaž pre verejnosť - VÝSLEDKY

02.12.2013 - Fotografická súťaž pre verejnosť - VÝSLEDKY

V roku 2013 vyhlásila BROZ fotografickú súťaž o najkrajšie fotografie prírody Čiližského potoka a jeho okolia. Vybrali sme 3 najkrajšie fotografie, autorov ktorých odmeníme sumou 50 Eur!
Revitalizačné opatrenia na rieke Morava - exkurzia a výmena skúseností s projektom LIFE+ Lower Morava Floodplains

18.10.2013 - Restoration measures on the River Morava – a field trip and exchange of experience with the project LIFE + Lower Morava Floodplains

The visit focused on bilateral exchange of experience in restoration measures on the River Morava. The currently running LIFE + project Lower Morava floodplains, is based on previous projects of revitalization of side arms, meanders and shore fortifications. Within the exchange of experience, we visited three sites in the area between Angern and Markthof.
Slovenská práca sa umiestnila na 3. mieste v medzinárodnom kole súťaže Dunajský majster umenia!

14.10.2013 - Slovenská práca sa umiestnila na 3. mieste v medzinárodnom kole súťaže Dunajský majster umenia!

Žiaci z Komárna boli minulý týždeň ocenení za svoju umeleckú prácu o Dunaji, ktorou sa zapojili do medzinárodnej súťaže Dunajský majster umenia 2013 - na Slovensku spoluorganizovanú aj BROZ. Cenu odovzdával maďarský prezident János Áder.
Šanca pre modrý Dunaj - výstava najlepších prác v Bratislave

10.10.2013 - Šanca pre modrý Dunaj - výstava najlepších prác v Bratislave

Od 11. 10. do 10. 11. 2013 majú milovníci Dunaja možnosť prísť si pozrieť putovnú výstavu zo súťaže umeleckých študentských diel s názvom "Šanca pre modrý Dunaj" do Shopping Palace Zlaté piesky. Slávnostné zahájenie výstavy, spojené s odovzdávaním cien pre účastníkov z bratislavského kraja bude 11. 10. 2013 o 16.00 v priestoroch Shoppping Palace.
Štúdijná návšteva zameraná na pastevný manažment v chránených územiach v Rakúsku

19.09.2013 - A study visit focused on grazing management in protected areas in Austria

On 19.-20.9. 2013, within the project Natura 2000 BA, we participated along with representatives of the SNC, Daphne, Bratislava Magistrate and the Regional Office for the Environment, in an interesting study visit in Austria, aimed at successful examples of pasture management in protected areas. We visited the sites Lobau, Bisamberg, Glaslauterriegel-Heferlberg-Fluxberg and Hundsheim.
24-hodinovka pre Dobrú krajinu s BROZ

21.08.2013 - 24-hodinovka pre Dobrú krajinu s BROZ

V túto stredu (21.8.) v rámci projektu Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na prahu veľkomesta sa spolu s BROZ máte možnosť poprechádzať po Sovom lese, vypočuť si informácie o rastlinách a živočíchoch žijúcich v lužných lesoch a zahrať sa s nami ekovýchovné hry - aj touto formou chceme priblížiť problematiku lužných lesov verejnosti a zapojiť ich do ich aktívnej ochrany! Podujatie je súčasťou akcie 24-hodinovka pre Dobrú krajinu (www.dobrakrajina.sk).
Po viac ako 50tich rokoch sa opäť pasú zvieratá na Devínskej Kobyle

01.08.2013 - After more than 50 years animals graze again on Devínska Kobyla

BROZ launched an activity in the NNR Devínska Kobyla today- restoration of a traditional grazing. On the lower terrace of the Weitov quarry, in an electrical enclosure, there is an initial herd of 23 goats, which will supervised by a shepherd, gradually pasture area of about six hectares.
31.7.2013 Začiatky pastvy na Devínskej Kobyle

31.07.2013 - 31.7.2013 The beginnings of grazing on Devínska Kobyla

A press conference to launch grazing in Weitov quarry.
Oblasť Dunajských Krivín sa po rokoch opäť naplnila vodou

18.07.2013 - Oblasť Dunajských Krivín sa po rokoch opäť naplnila vodou

Ochranári očakávajú, že opätovné privedenie vody by mohlo do oblasti v najbližších mesiacoch prilákať jej pôvodných zvieracích obyvateľov.
Prednáška pre verejnosť - pastva v SKÚEV Šúr

10.07.2013 - Lecture to the public – Grazing in SPA Šúr

We invite the public to a lecture focused on the performance of project activities - planned management measures in SKUEV Šúr. On 03.07.2013 at 17.30 at the premises AI NOVA, Saint Jur.
Divočina na okraji mesta - Dunajské lužné lesy

01.07.2013 - Divočina na okraji mesta - Dunajské lužné lesy

V krátkom video príspevku, ktorý sme pripravili spolu s Nadáciou Pontis, si môžete pozrieť, na čo všetko BROZ používa príspevky dobrovoľných darcov zaslané na konto nášho projektu Dunajské luhy - divočina na prahu veľkomesta prostredníctvom portálu dobrakrajina.sk
Deň Dunaja 2013

17.06.2013 - Deň Dunaja 2013

Aj BROZ je v sobotu 22. júna súčasťou pripravovaného podujatia k oslavám Dňa Dunaja - budeme vyhlasovať výsledky umeleckej súťaže Dunajský majster umenia, pripravená je interaktívna výstava o vtákoch, puzzle vyzy v životnej veľkosti, zaujímavé dokumentárne filmy, naučíme sa spoznávať dunajské ryby a nakoniec vypustíme niekoľko živých jeseterov priamo do rieky!
Deň detí s BROZ

01.06.2013 - Deň detí s BROZ

BROZ prezentovalo svoje aktivity na Dni otvorených dverí na MŽP. Pripravená bola aj prednáška a naše dokumentárne filmy.
DANUBEPARKS hodnotí environmentálnu výchovu pozdĺž Dunaja

30.05.2013 - DANUBEPARKS hodnotí environmentálnu výchovu pozdĺž Dunaja

Tento víkend privítame na Slovensku zástupcov DANUBEPARKS Assessment tour, ktorá odštartovala pred dvomi dňami v Nemecku. V rámci tejto cesty sa bude posudzovať ponuka environmentálnej výchovy v dunajskom regióne. Je to turné cez všetkých desať krajín pozdĺž rieky Dunaj, ktoré vedie do viac ako 30-tich miest, kde ľudia môžu zažiť, objaviť a naučiť sa niečo o prírode lužných lesov. Ak navštívite blog, môžete byť - aspoň virtuálne - pri tom.
Odstraňovanie nepôvodných druhov drevín s dobrovoľníkmi

27.04.2013 - Removing of invasive tree species with volunteers

On Saturday 27.4., we met in the area of European importance Ostrovné lúčky at Rusovce, to spent active time together with volunteers removing non-native tree and shrub species and planting additional trees with the help of the community geocachers.
Príbeh na týždeň o Dunaji s BROZ na Rádiu Slovensku

15.04.2013 - Príbeh na týždeň o Dunaji s BROZ na Rádiu Slovensku

5 príbehov o Dunaji v spojení s rozprávaním BROZ-károv o našej aktuálnej činnosti pozdĺž tohto veľtoku vo vysielaní Rádia Slovensko.
Jarné upratovanie Karloveského ramena

06.04.2013 - A Spring Cleaning of the Karloveské side arrm

Cleaning of the valuable site of Community importance along Karloveské arm took place today - thanks to an abundant participation of volunteers from the Green Patrol, Greenpeace, OZ Karloveská Bay and many others, but especially with the strong support and cooperation of BVS, we removed several containers full of garbage from the site and made life easier for example for breeding birds in the area.
Fotografická súťaž pre ŠKOLY

22.03.2013 - Fotografická súťaž pre ŠKOLY

Čiližský potok tečie medzi dedinami a obrábanými poľami Podunajska a jeho tok poskytuje útočisko mnohým vzácnym druhom rastlín a živočíchov. Najvzácnejším z nich je hraboš severský panónsky, ktorý tu žije už od doby ľadovej. Objav aj ty ukryté tajomstvá mokradí a vyhraj výlet pre svoju triedu na dunajský Veľkolélsky ostrov!
Reportáž o mapovaní populácií hraboša severského panónskeho

12.03.2013 - Reportáž o mapovaní populácií hraboša severského panónskeho

Ukážka zoologického výskumu, rozhovor s jeho realizátormi a význam kosenia trstiny k projektu Microtus v PR Dunajské trstiny odvysielaná formou reportáže.
Prebehla výsadba sadeníc s dobrovoľníkmi Dobrej krajiny

11.03.2013 - Prebehla výsadba sadeníc s dobrovoľníkmi Dobrej krajiny

Druhý marcový týždeň sa 15 dobrovoľníkov z Dobrej krajiny zúčastnilo na výsadbe pôvodných druhov drevín na Dunajských ostrovoch - počasie nám prialo, vypočuli sme si zaujímavý výklad o lokalite a vysadili sme hlavne 300 topoľov sivých!:)
Exkurzia na Veľkolélsky ostrov počas BEX 2013

11.03.2013 - Exkurzia na Veľkolélsky ostrov počas BEX 2013

15. apríla sa BROZ zapája ponukou exkurzie pre milovníkov vtáctva na Veľkolélskom ostrove do podujatia Pannonian Bird Experience 2013.
Šanca pre modrý Dunaj - súťaž

08.02.2013 - Šanca pre modrý Dunaj - súťaž

Cieľom tejto súťaže je prostredníctvom umenia – výstavy výtvarných prác, zameraných na ochranu prírody, zvýšiť povedomie a upevniť záujem o ochranu prírodných ekosystémov u širokej verejnosti, hlavne u mladých ľudí. Výtvarná súťaž a výstava majú byť inšpiráciou a nástrojom v snahe prilákať a zapojiť verejnosť do zachovania a ochrany Dunaja a delty Dunaja.
Svetový deň mokradí

06.02.2013 - World Wetlands Day

For conservationists from BROZ, it is important not only to restore and protect wetlands, but also to highlight their important role in the ecosystem, of which man is a part. Therefore, activities to improve information and awareness among the general public, are one of the priorities.
Príbeh Dolného Rusovského ostrova

05.02.2013 - Príbeh Dolného Rusovského ostrova

Ak by ste chceli nájsť najzachovalejší pôvodný lužný les v okolí Dunaja, netreba chodiť príliš ďaleko od Bratislavy. Nachádza sa na Dolnom Rusovskom ostrove, a viaže sa k nemu zaujímavý príbeh.
Task Force Meeting River Morphology

22.01.2013 - Task Force Meeting River Morphology

Predposledný januárový týždeň sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie partnerov k projektu DANUBEPARKS STEP 2.0 o riečnej morfológií.
Začali sa práce na obnovu Rusovského ramena

09.01.2013 - Začali sa práce na obnovu Rusovského ramena

Poklad na Dunaji – územie ktoré vytvoril a zachránil sám Dunaj.
Začali sa realizovať aktívne opatrenia na ochranu prírody a zlepšenie stavu Rusovského ramena
BROZ signatárom Memoranda o porozumení vo vzťahu k ochrane vody

20.12.2012 - BROZ signatárom Memoranda o porozumení vo vzťahu k ochrane vody

BROZ včera podpisom Memoranda o porozumení vo vzťahu k ochrane vody tiež vyjadrilo svoj názor, ako by sa mala ďalej vyvíjať ochrana podzemných a povrchových vôd.
Práce na sprietočňovaní Medveďovského ramena sú takmer hotové

12.12.2012 - Práce na sprietočňovaní Medveďovského ramena sú takmer hotové

Niekoľko desaťročí takmer stojatá voda ramena začne vďaka ochranárskym opatreniam opäť prúdiť, prinášať živiny, potrebný kyslík a postupne čistiť sedimentmi zanesené koryto ramena. Revitalizačné práce, ktorých cieľom je obnoviť prietok štyri kilometre dlhého Medveďovského ramena, sú práve v týchto dňoch ukončované.
Výsadba pôvodných druhov drevín v Dunajských luhoch

30.11.2012 - Planting of native tree and shrub species in the Danube Floodplains

At the end of the year, BROZ once again carried out the planting of native tree and shrub species in the area of the Danube floodplains. There are further planting activities planned in the spring of this year, in which schools and public can take part of. These will be associated with a professional lecture and a short excursion to the site.
Cez Medveďovské rameno začne vďaka ochranárom opäť tiecť Dunaj

20.11.2012 - Cez Medveďovské rameno začne vďaka ochranárom opäť tiecť Dunaj

Jedno z mohutných bočných ramien Dunaja opäť ožíva. Medveďovské rameno pri Sape, ktoré bolo kedysi aj hlavným dunajským korytom, sa prebúdza k životu vďaka medzinárodnému projektu.
Odstránili sme skládku odpadu z koryta Čiližského potoka

09.11.2012 - Odstránili sme skládku odpadu z koryta Čiližského potoka

Prvým krokom k sprietočneniu dnes už vysychajúceho Čiližského potoka bolo odstránenie nelegálnej skládky odpadu pri Veľkom Mederi. V tomto úseku je už koryto pripravené na znovunapustenie potoka, ktoré by sa malo zrealizovať do r. 2015.
1. medzinárodná konferencia Ochrana vtákov a netopierov pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov, Zvolen

24.10.2012 - 1. medzinárodná konferencia Ochrana vtákov a netopierov pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov, Zvolen

Koncom októbra sa vo Zvolene uskutočnila 1. medzinárodná konferencia Ochrana vtákov a netopierov pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov s medzinárodnou účasťou.
Ako ovce zachraňujú slaniská

04.09.2012 - Ako ovce zachraňujú slaniská

Kde by mal človek hľadať krajinu, ktorá sa podobá na ľadovú dobu? V Tatrách? To sotva, skrýva sa na južnom Slovensku. Je roztrúsená po panónskych slaniskách, unikátnych biotopoch, do ktorých záchrany sa uprostred leta pustili ekológovia. Ich projekt priniesol prvý úspech - objavili vzácnu rastlinu, ktorú považovali za nezvestnú.
O ochranárskych úspechoch BROZ aj na stránke EK

08.06.2012 - O ochranárskych úspechoch BROZ aj na stránke EK

Z revitalizačných aktivít BROZ profituje vyše 900 párov brehulí, ktoré po dlhšej dobe znovu zahniezdili v 200 metrovom obnovenom riečnom brehu pri obci Chľaba.
Vyhlásenie chráneného areálu Sihoť

28.05.2012 - The Declaration of a Protected Area Sihoť

By May 15 the river island with pristine nature, alluvial forests, source of drinking water, dynamically flowing Karloveské arm, or for example, the largest European Black Woodpecker, a protected area with the second and third level of protection. The ceremonial declaration of the Protected Area took place in the Water Museum.
Vyhlásenie chráneného areálu Pečniansky les

25.04.2012 - The Declaration of a Protected Area Pečniansky forest

In the briefing room of the Water Research Institute at the Danube embankment, overlooking the woods of the new protected forest area Pečniansky forest, representatives of the Municipality of the City of Bratislava, the City District Petržalka, State Nature Conservancy, Austrian Danube-Auen National Park, BVS, and Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development (BROZ), came together to celebrate the result of many years of efforts of the Bratislava conservationists to protect this precious area.
Začala sa výstava o vzácnom močiarnom hrabošovi

02.02.2012 - Začala sa výstava o vzácnom močiarnom hrabošovi

V súvislosti so Svetovým dňom mokradí, ktorý si každoročne pripomíname 2. februára, bola na pôde Ministerstva životného prostredia v Bratislave za prítomnosti ministra Józsefa Nagya slávnostne otvorená interaktívna výstava Život hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska. Putovná výstava, ktorá na ministerstve zotrvá do konca marca, je zameraná na priblíženie života a ochrany vzácneho endemického cicavca hraboša severského panónskeho, vyskytujúceho sa len v mokradiach Podunajska na Slovensku, Maďarsku a Rakúsku.