facebook youtube
sk | en | de | hu

Projekt céljai

A projekt célja az, hogy javuljon a Duna menti ligeterd?kben és a Szigetköz védett madárterületeinek ártéri erdeiben él? azon madárfajok védelme, amelyek a Natura 2000 programban szerepelnek, konkrétan:
- Jégmadár Alcedo atthis
- Böjti réce Anas querquedula
- Kendermagos réce Anas strepera
- Vörös gém Ardea purpurea
- Fekete gólya Ciconia nigra
- Barna rétihéja Circus aeruginosus
- Fekete harkály Dryocopus martius
- Kis kócsag Egretta garzetta
- Réti sas Haliaeetus albicilla
- Törpegém Ixobrychus minutus
- Barna kánya Milvus migrans
- Bakcsó Nycticorax nycticorax
- Parti fecske Riparia riparia
- Küszvágó csér Sterna hirundo
- Piroslábú cankó Tringa totanus

Az említett madárfajok védelme érdekében fontosnak tartjuk, hogy felújítsuk a létfontosságú, a legveszélyeztetettebb biotópokat, bevezessük a legalkalmasabb gazdasági és tájhasználati eljárásokat, megteremtsük a célfajok hosszútávon fenntartható védelmének feltételeit, továbbá növeljük a közvélemény és a döntéshozók környezettudatosságát az ártéri biotópok védelmének tekintetében. br/> 
A projekt céljai az alábbi területekre osztódnak:
1. A kiválasztott vizeny?s területek (mocsarak, lápok) és kiszáradt folyóágak rehabilitálása.
2. A folyóágak újbóli összekötése, a vízjárás visszaállítása, a frissvíz-utánpótlás biztosítása.
3. Parcellák felvásárlása vagy bérlése és a térségben megfelel? biotóp menedzsment bevezetése.
4. Halvonulási akadályok eltávolítása két stratégiai helyen.
5. Az ártéri rétek felújítása, amelyek madarak táplálékszerz? és fészkel? helyéül szolgálnak.
6. Refúgiók és fészkel?helyek felújítása ?shonos fafajták ültetésével.
7. A cél-madárfajokról és él?helyeikr?l aktuális tudományos ismeretek beszerzése és alkalmazása.
8. A közvélemény és a döntéshozók környezettudatosságának növelése.