facebook youtube
sk | en | de | hu

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)

bučiačik močiarny (ixobrychus minutus)    foto: Harvančík

Smernica o vtákoch – Príloha I.

Odhadovaná veľkosť populácie v projektovom území – 50 párov.

Hniezdič a migrant.

Stav ochrany – priaznivý.

Hoci niekoľko významných hniezdnych biotopov bučiačika močiarneho bolo zničených (staršie riečne ramená oddelené od rieky), obýva podobné biotopy vzniknuté v úsekoch so stabilizovaným vodným režimom.