facebook youtube
sk | en | de | hu

B - Nákup a/alebo dlhodobý prenájom pôdy

B.1: Výkup / prenájom pozemkov (BROZ)

- strategické pozemky v rámci projektového územia, vhodné pre cieľové druhy, budú zakúpené (60 ha) a dlhodobo prenajaté (30 ha) s cieľom zavedenia vhodného manažmentu alebo realizácie konkrétnych ochranárskych opatrení

Dosiahnuté výsledky

- práce na tejto aktivite prebiehajú priebežne od začiatku realizácie projektu, zahŕňajú jednania s vlastníkmi pozemkov, farmármi a realitnými maklérmi ohľadom kúpy a prenájmu pozemkov