facebook youtube
sk | en | de | hu

06.07.2012 - Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na prahu veľkomesta na festivale Pohoda 2012

Andrej Kovarík prezentuje náš projekt (M. Smolková)
Dobra krajina logo

“Dunajské luhy (v súčasnosti významná priemyselná zóna a biznis centrum) vo vnútrozemskej delte Dunaja medzi Komárnom a Bratislavou boli kedysi významným centrom biodiverzity. Tá je v súčasnosti kompletne zničená.” Takúto vetu si o niekoľko rokov môžu prečítať v učebnici naše deti a vnúčatá, ak niečo neurobíme. Projekt chce zachrániť túto vzácnu a nepoznanú divočinu na prahu nášho hlavného mesta, ktorej časti sú zaradené do siete chránených území Natura 2000. Pomôžte v Dobrej krajine a my vysadíme na 8 prírodných plochách minimálne 2000 sadeníc mladých stromov, zabezpečíme, aby po bežnej ťažbe bolo ponechaných minimálne 800 hodnotných stromov, vlastnou prácou obnovíme aspoň 2 ha lesostepných spoločenstiev s výskytom vzácnych orchideí a v spolupráci s obyvateľmi vyzbierame odpad v prírodných rezerváciách Starý háj, Dunajské ostrovy a Ostrovné lúčky.

projekt môžete podporiť na darcovskej sociálnej sieti Dobrá krajina:
http://www.dobrakrajina.sk/podporit/dunajske-luhy-vzacna-a-nepoznana-divocina-na-prahu-velkomesta.html