facebook youtube
sk | en | de | hu

Obnova endemických panónských slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku - LIFE10 NAT/SK/083

Pozrite si viac o projekte ochrany a obnovy panónskych slanísk a piesočných dún na stránke projektu TU.

LIFE slaniská (archív DAPHNE)