facebook youtube
sk | en | de | hu

31.01.2012 - Začala sa obnova rozsiahleho močiara na Dunaji

Istragov

Financujú sa z medzinárodného projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska. Ich cieľom je aspoň čiastočne obnoviť vodný režim v oblasti Istragov, ktorý sa tak opätovne môže stať útočiskom veľkého množstva vtákov. Tie by tu mohli nájsť vhodné úkryty na hniezdenie, dostatok potravy a miesta pre zastávky počas dlhých migrácií v jarnom a jesennom období.

V minulosti bol tento močiar útočiskom a hniezdiskom vzácnych druhov vtákov. Po výstavbe spred 20-tich rokov oblasť vyschla, je zarastená burinou a inváznymi rastlinami. Problém vyrieši transport vody do oblasti, a to prekopaním a prehĺbením hlavného ramena, úpravou cesty, vybudovaním rúrového priepustu i vykopaním zimovísk pre ryby. Umelé zavodňovanie umožní revitalizáciu močiara Istragov a vytvorí tak vhodné podmienky pre vtáctvo.

Súčasný obraz vyschnutého močiara môžu vidieť návštevníci Dunajských luhov, keď sa pri prechádzkach zastavia na mieste, ktoré kedysi prekypovalo životom. Pôvodne bohatý a rozsiahly riečny biotop s mozaikami tŕstia, otvorených vodných plôch a rôznymi typmi močiarov je od roku 1992 väčšinu roka takmer bez vody.

tlačová správa