facebook youtube
sk | en | de | hu

29.06.2012 - Brehuľa hnedá sa vrátila do povodia slovenského Dunaja

Na slovenské brehy Dunaja sa vrátila brehuľa hnedá. Ochranárom z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia sa to podarilo vďaka nezvyčajnému revitalizačnému opatreniu. Ako súčasť projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska obnovili neďaleko obce Chľaba kolmý riečny breh Dunaja. Po  zásahu na brehu vznikla pravdepodobne najväčšia kolónie brehule hnedej na Slovensku.

V týchto dňoch hniezdi na dvestometrovom úseku dunajského brehu až 970 párov brehúľ. Každého, kto si príde kolóniu pozrieť, tak čaká podľa Karolíny Sobekovej z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) nezabudnuteľný zážitok.

Brehuľa hnedá je sťajovavý druh, ktorý k nám prilieta z Afriky vdruhej polovici apríla až začiatkom mája. Tieto vtáky si nestavajú hniezda ako ich príbuzné lastovičky a belorítky. Hniezdia na kolmých hlinito-piesčitých stenách, v ktorých si hĺbia nory na konci s hniezdnou dutinou vystlanou trávou a perím. „Pokiaľ to podmienky dovolia, hniezdia brehule v kolóniách tvorených až stovkami párov, ale zriedkavo môžu hniezdiť aj jednotlivo. Najčastejšie je možné brehule pozorovať ako rýchlo a obratne lietajú nad vodou, kde za letu lovia drobný hmyz, ako sú muchy a komáre, ktoré tvoria hlavnú zložku ich potravy.“

Predseda BROZ Tomáš Kušík upozorňuje, že brehuľa hnedá, kedysi typický obyvateľ brehov väčších riek, si dnes v dôsledku regulácie tokov a obkladania brehov mohutným kamením ťažko hľadá vhodné prirodzené podmienky na hniezdenie. „Napriek tomu sa nám podarilo v spolupráci so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku nájsť miesta, ktoré je možné zachovať, respektíve správnym spôsobom upraviť tak, aby aj naďalej brehule hnedé ostali súčasťou našej najväčšej rieky.“

Podľa Matúša Kúdelu z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa problematikou Dunaja dlhodobo zaoberá, sa Slovensko aj týmto krokom priblížilo k úspechom rakúskych kolegov, ktorí v posledných rokoch odstránili nepotrebné kamenné opevnenie na niekoľkých kilometroch dunajských brehov. Kúdela verí, že tento pozitívny trend bude pokračovať a nájdu sa ďalšie úseky, ktoré sa dajú upraviť tak, aby sa obnovil ich prírodný charakter a brehule alebo rybáriky sa opäť stali charakteristickými druhmi vtákov na slovenskom úseku Dunaja.